Projektid

Erasmus+

Erasmus + õpirände akrediteering on kvaliteedimärgis, mis annab koolile paindlikumad võimalused arendada rahvusvahelist koostööd, et jõuda seatud arengueesmärkideni.

Nordplus

Nordplus on Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt rahastatav haridusprogramm, mille eesmärk on soodustada ja tugevdada koostööd Põhja- ja Baltimaade vahel üld-, kõrg- ja täiskasvanuhariduses. Programm toetab õpirännet, projekte ja võrgustikke ning on suunatud hariduse ja elukestva õppega seotud asutustele ja organisatsioonidele.

KIK projektid

Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal.

VEPA Käitumisoskuste Mäng

VEPA on kasutatav algklassides tavapärase õppetöö osana ja metoodika aitab õpetajal lihtsate ning mänguliste klassijuhtimistehnikatega luua toetavat õpikeskkonda ja arendada laste enesejuhtimise- ja sotsiaal-emotsionaalseid oskusi.

i-Restore 2.0

Taastava õiguse ja lapsesõbraliku menetluse projekti i-RESTORE 2.0 üheks tegevussuunaks on teadlikkuse tõstmine taastava õiguse metoodika rakendamisest ja ringide läbiviimine. Selle kaudu soovime parandada kvaliteetse õiguskaitse kättesaadavust lapsohvrite ja kuriteos kahtlustatavate ja/või süüdistatavate laste jaoks.

KiVa

KiVa on Soomes asuva Turu ülikooli poolt välja töötatud programm kiusamise ennetamiseks ja vähendamiseks koolides. See teadus- ja tõenduspõhine programm on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades palju praktilisi tegevusi ja materjale nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusamisjuhtumite lahendamiseks.

SPIN-programm

SPIN-programmi eesmärk on arendada ja
tugevdada selles osalevate noorte sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi ning tuua läbi spordi noortele
rõõmu.

Jaapani klubi

Saku vallal on sõpruslinn Jaapanis, mille nimi on samuti Saku. 2022. aastal saame tähistada Saku-Saku sõprussuhete 15 aastapäeva.

HEV projekt

Meetme „Koolivõrgu korrastamine” tegevuse „Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse” raames valmis Saku vallas projekt “HEV õpilaste integreerimine tavakooli Saku Vallas”.