i-Restore 2.0

Alates 2023. aasta märtsist lööb Saku Gümnaasium kaasa Sotsiaalkindlustusameti taastava õiguse ja lapsesõbraliku menetluse projektis i-RESTORE 2.0. Koostööprojekti üheks tegevussuunaks on teadlikkuse tõstmine taastava õiguse metoodika rakendamisest ja ringide läbiviimine. Selle kaudu soovime parandada kvaliteetse õiguskaitse kättesaadavust lapsohvrite ja kuriteos kahtlustatavate ja/või süüdistatavate laste jaoks. Projekti raames teeme koostööd koolide taastava õiguse kogukondadega Kreekast, Rumeeniast ja Hollandist.

Meie kooli põhiline eesmärk on projekti raames käivitada ringid, mille kaudu soovime kasvatada laste ja vanemate teadlikkust taastavast õigusest ning selle erinevatest meetoditest. Arendada laste ja täiskasvanute konfliktide lahendamise oskuseid ning tõsta teadmisi sellest, kuidas ja millal on võimalik taastavat õigust kasutada. Samuti ennetada õigusrikkumisi. 

20. veebruaril 2024 külastasid meie kooli koostööprojekti raames Rumeenia projektirühma liikmed. Kokku oli väliskülalisi 5, nende seas projektijuht, politseiametnik, vanglasüsteemi esindaja, kriminaalhoolduses töötav inimene ning varasem CAB-i (A Child Advisory Board) noor. Grupi tõid meieni Sotsiaalkindlustusameti Taastava õiguse koordinaator Sigrid Laan ja SKA Ohvriabi Ennetustalituse juhi praktikant Evelin Raadik.

Koolis kohtuti koolijuhiga ja meie projekti liikmetega. i-Restore 2.0 projekt Saku Gümnaasiumis sai alguse 2023. aastal. Projekti juhivad sotsiaalpedagoogid Marttina Kallaste ja Marju-Riina Laugen. Kohtumise käigus tutvustasid projektis osalevad 8. klassi tüdrukud põhikooli õppehoonet ning rääkisid koolielu korraldusest õpilase vaates. Seejärel tutvustasime taastava õiguse ja projekti tegevusi meie koolis. Kohtumise lõpetasime gümnaasiumi õppehoone tutvustamisega ja ühise koolilõuna söömisega. 

Loe täpsemalt projekti kogemusest ja taastava õiguse rakendamisest meie koolis.