Hoolekogu

Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Hoolekogu koosseis:

Vanemate esindaja (I kooliaste)Mihkel Joostmihkel@joost.com2023-2026
Vanemate esindaja (I kooliaste)Kristiina Rammulkristiina.rammul@gmail.com2023-2026
Vanemate esindaja (I ja II kooliaste)Norbert Kaareste norbert@mail.ee2023-2026
Vanemate esindaja (II kooliaste)Ingrid Vetkaingrid.vetka@gmail.com2023-2026
Vanemate esindaja (II kooliaste)Regina Valgeregina.valge@akeberg.ee2021-2024
Vanemate esindaja (I ja II kooliaste)Reena Nieländerreena.nielander@mail.ee2023-2026
Vanemate esindaja (II ja III kooliaste)Kaire Sildverkaire.sildver@gmail.com2023-2026
Vanemate esindaja (III kooliaste)Peeter Kalmetpeeter.kalmet@gmail.com2021-2024
Vanemate esindaja (II ja IV kooliaste)Kaur Lohkkaur.lohk@gmail.com2021-2024
Vanemate esindaja (IV kooliaste)Taivo Puuorgtaivo@ahaa.ee2023-2026
Põhikooliastme õpilaste esindajaPerkel Kõrgesaarperkel.korgesaar@gmail.com2023-2026
Gümnaasiumiastme õpilaste esindajaToomas Ulmastoomasulmas@gmail.com2022-2025
Põhikooliastme õpetajate esindajaKadri Koppelkadri.koppel@saku.edu.ee2022-2025
Gümnaasiumiastme õpetajate esindajaGerrit Kanarbikgerrit.kanarbik@saku.edu.ee2021-2024
Vilistlaskogu esindajaKalev Pihlkalev.pihl@sk.ee2021-2024
Volikogu esindajaEero Alamaaeeroalamaa@gmail.com 2021-2025
Toetava organisatsiooni esindaja (MTÜ Saku Lions Klubi)Andrus Pukkandrus.pukk@alarmtec.ee2023-2026

Lapsevanemad saavad omalt poolt kaasa aidata kooli töö tõhustamiseks, esitades hoolekogule päevakorda võtmiseks aktuaalseid ettepanekuid.