Hoolekogu

Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Hoolekogu koosseis:

Vanemate esindajaKaur Lohkkaur.lohk@gmail.com2021-2024
Vanemate esindajaKaire Sildverkaire.sildver@gmail.com2020-2023
Vanemate esindajaIngrid Vetkaingrid.vetka@gmail.com2020-2023
Vanemate esindajaReena Nieländerreena.nielander@mail.ee2020-2023
Vanemate esindajaRegina Valgeregina.valge@akeberg.ee2021-2024
Vanemate esindajaPeeter Kalmetpeeter.kalmet@gmail.com2021-2024
Vanemate esindajaMaire Lillebergmaire@lilleberg.ee2021-2024
Vanemate esindajaTaivo Puuorgtaivo@ahaa.ee2020-2023
Põhikooli õpetajate esindajaKadri Koppelkadri.koppel@saku.edu.ee2022-2025
Gümnaasiumi õpetajate esindajaGerrit Kanarbikgerrit.kanarbik@saku.edu.ee2021-2024
Õpilaste esindajaToomas Ulmastoomasulmas@gmail.com2022-2025
Vilistlaskogu esindajaKalev Pihlkalev.pihl@sk.ee2021-2024
Volikogu esindajaEero Alamaaeeroalamaa@gmail.com  2021-2025

Lapsevanemad saavad omalt poolt kaasa aidata kooli töö tõhustamiseks, esitades hoolekogule päevakorda võtmiseks aktuaalseid ettepanekuid.