Õppenõustamine gümnaasiumis

Õpilasnõustaja Krislin Raik on alates 2023/24 õppeaastast gümnaasiumi õpilaste jaoks olemas ruumis 320 (õppejuhi vastas).

Sobiva aja saad broneerida siin lingil või astu lihtsalt sisse, kui ruum on vaba!

Pöördu minu poole julgelt, kui teemaks on:

  • õppetööd puudutavad mured (raskused õppimisel või õppekoormusega toimetulekul);
  • iseenda ja igapäevase toimetulekuga seotud küsimused (nt enesetunne, vaimne tervis, ärevus, sotsiaalsed suhted);
  • tulevik ja karjääriplaneerimine (tugevuste kaardistamine, huvialade leidmine, tegevuste planeerimine).

Nõustamisel lähtun lahenduskesksetest põhimõtetest ning sobivusel rakendan ka visuaalkunstiteraapia meetodeid.

Nõustamisel jagatud info on vastavalt nõustaja eetikale konfidentsiaalne. Õpilase arengu parimaks toetamiseks teen koostööd õpetajate, kooli juhtkonna ja lapsevanematega.