Vastuvõtt 10. klassi

Saku Gümnaasiumi 10. klassidesse võetakse õpilasi vastu sisseastumistesti ja põhikooli lõputunnistuse hinnetelehe alusel.

Vastuvõtu tingimused ja kord

Vastuvõtutaotluse esitamine

Gümnaasiumi 10. klassi kandideerija vanem peab esitama pärast 9. klassi lõputunnistuse kättesaamist hiljemalt 27. juunil e-keskkonnas ARNO:

  • vastuvõtutaotluse,
  • põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia (võimalik esitada päringu kaudu Eesti Hariduse Infosüsteemist EHIS,
  • digifoto e-õpilaspileti vormistamiseks.

Vajadusel tuua tervisekaart 1.septembriks kooli kantseleisse.