Vastuvõtt 10. klassi

Õpilaste vastuvõtul Saku Gümnaasiumi 10. klassi arvestatakse sisseastumistesti tulemust, 9. klassi trimestrite, õppeveerandite või poolaastate hindeid ja lõpueksamite tulemusi.

Vastuvõtu tingimused ja kord

Kandideerimine 2023/24 õa 10. klassi

 • Saku Gümnaasiumi 2023/24 õa 10. klassi kandideerijatel tuleb  21. aprillil 2023.a. sooritada EISs ühtne gümnaasiumi e-sisseastumistest.
 • Saku Gümnaasiumi 10.klassi kandideerimiseks tuleb sooritada e-sisseastumistesti neli osa:
  – eesti keel,
  – matemaatika,
  – loodusained,
  – inglise keel.
 • Sisseastumistesti sooritamiseks registreerivad õpilased ennast EISs 14.-28. märtsil 2023.a. Link testile registreerimise lehele lisatakse siia märtsis.
 • Teiste koolide õpilastel, kes soovivad kandideerida Saku Gümnaasiumi 10. klassi, tuleb hiljemalt 16. märtsiks 2023.a saata 9. klassi klassitunnistuse kinnitatud koopia või e-tunnistus gümnaasiumiastme õppejuhi aadressil merike.toomperg@saku.edu.ee.
 • Info ühtse gümnaasiumi e-sisseastumistesti registreerimise, ülesehituse, sisu, läbiviimise korralduse jne kohta on koondatud HARNO poolt õpilase infolehele (täieneb jooksvalt).
 • Saku Gümnaasiumi 10. klassi kandideerivatel õpilastel on võimalik kooliga tutvuda lahtiste uste päeval 3. märtsil 2023 – toimuvad töötoad, võimalus tutvuda õppetöö ja õpilasesinduse tegemistega.

Vastuvõtu ajajoon

Vastuvõtutaotluse esitamine

Gümnaasiumi 10. klassi kandideerija vanem peab esitama pärast 9. klassi lõputunnistuse kättesaamist hiljemalt 27. juunil e-keskkonnas ARNO:

 • vastuvõtutaotluse,
 • põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia (võimalik esitada päringu kaudu Eesti Hariduse Infosüsteemist EHIS,
 • digifoto e-õpilaspileti vormistamiseks.

Taotluse esitamisel tuleb valida õppeaasta 2023/24 ja gümnaasium (G).

Vajadusel tuua terviskaart 1.septembriks kooli kantseleisse.