Vastuvõtt 10. klassi

Saku Gümnaasiumi 10. klassidesse võetakse õpilasi vastu sisseastumistesti ja põhikooli lõputunnistuse hinnetelehe alusel.

2024/25 õ-a 10. klassidesse kandideerivatele õpilastele toimub sisseastumistest esmaspäeval, 25. märtsil kell 13:00-16:00 gümnaasiumi õppehoones (Teaduse tn 1).

Sisseastumistest

 • 10. klassidesse kandideerivatele õpilastele korraldatakse märtsikuus sisseastumistest, mille täpne toimumise aeg teatatakse igal õppeaastal hiljemalt 2. poolaasta alguses.
 • Sisseastumistesti sisuks on kirjalike ülesannete täitmine eesti keeles, matemaatikas, inglise keeles ja loodusainetes.
 • Gümnaasiumi sisseastumistesti lahendamiseks antakse aega 180 minutit.
 • Sisseastumistesti ülesanded koostavad aineõpetajad lähtudes Saku Gümnaasiumi 10. klassi sisseastumistesti korraldamise korrast.
 • Õpilaste registreerimine sisseastumistesti sooritamiseks toimub 13. veebruar – 11. märts.
  • Saku Gümnaasiumi 9. klassi õpilaste registreerimine sisseastumistesti sooritamiseks toimub Stuudiumi kaudu.
  • Teiste koolide õpilaste registreerimine sisseastumistesti sooritamiseks toimub 13. veebruar – 11. märts link siin.
Vastuvõtu ajajoon


Vastuvõtu tingimused ja kord

Vastuvõtutaotluse esitamine

Gümnaasiumi 10. klassi kandideerija vanem peab esitama pärast 9. klassi lõputunnistuse kättesaamist hiljemalt 25. juunil e-keskkonnas ARNO:

 • vastuvõtutaotluse,
 • põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia (võimalik esitada päringu kaudu Eesti Hariduse Infosüsteemist EHIS,
 • digifoto e-õpilaspileti vormistamiseks.

Vajadusel tuua tervisekaart 1. septembriks kooli kantseleisse.