Vastuvõtt 10. klassi

Õpilaste vastuvõtul Saku Gümnaasiumi 10. klassi arvestatakse sisseastumistesti tulemust, 9. klassi trimestrite, õppeveerandite või poolaastate hindeid ja lõpueksamite tulemusi.

Vastuvõtu tingimused ja kord

Kandideerimine 2023/24 õa 10. klassi

 • Saku Gümnaasiumi 2023/24 õa 10. klassi kandideerijatel tuleb  21. aprillil 2023.a. sooritada EISs ühtne gümnaasiumi e-sisseastumistest.
 • Saku Gümnaasiumi 10.klassi kandideerimiseks tuleb sooritada e-sisseastumistesti neli osa:
  – eesti keel,
  – matemaatika,
  – loodusained,
  – inglise keel.
 • Sisseastumistesti sooritamiseks registreerivad 9. klassi õpilased ennast EISis 14.-28. märtsil 2023.a.
  Saku Gümnaasiumis testi sooritamiseks registreerimise link õpilasele on https://eis.ekk.edu.ee/eis/regamine/avaldus/test/9543
  NB! 14.-15. märtsil saab õpilane valida soorituskohaks ainult oma kooli, 16.-28. märtsini saab õpilane valida soorituskoha nende koolide hulgast, kus on vabu kohti.
 • Teiste koolide õpilastel, kes soovivad kandideerida Saku Gümnaasiumi 10. klassi, tuleb hiljemalt 16. märtsiks 2023.a saata 9. klassi klassitunnistuse kinnitatud koopia või e-tunnistus gümnaasiumiastme õppejuhi aadressil merike.toomperg@saku.edu.ee.
 • Info ühtse gümnaasiumi e-sisseastumistesti registreerimise, ülesehituse, sisu, läbiviimise korralduse jne kohta on koondatud HARNO poolt õpilase infolehele (täieneb jooksvalt).

Lahtiste uste päev

 • Reedel, 3. märtsil kell 9:00-12:00 toimub gümnaasiumi õppehoones (Teaduse 1) lahtiste uste päev meie kooli 10. klassi kandideerivatele õpilastele.
 • Igal täistunnil (kell 9:00, 10:00, 11:00) algavad töötoad – tutvustame õppimis- ja ühistegevuse võimalusi meie gümnaasiumis. Paralleelselt toimub kuni kaheksa töötuba.
 • Töötubadesse registreerimine alates kell 8:45 2. korruse fuajees (igas töötoas saab korraga osaleda kindel arv õpilasi).
 • Üleriided palume jätta 1. korruse garderoobi.
 • Võta kaasa hea tuju, uudishimulik meel ja tule külla gümnaasiumi õppehoonesse!
 • Töötoad
9:00-9:45Matem. G328Füüsika G203Majand. G220Kirjandus G325Ingl. k. G209Keemia G210Inform. G309ÕE G329
10:00-10:45Matem. G328Biol. G208Majand. G220Vene k. G327Ingl. k. G209Geogr. G312Inform. G309ÕE G329
11:00-11:45______Biol. G208Füüsika G203Kirjandus G325Vene k. G327Geogr. G312Keemia G210ÕE G329

Saku Gümnaasiumi 10. klassi kandideeriv üheksandik – tule tutvuma meie kooli gümnaasiumiastmega!

Vastuvõtu ajajoon

Vastuvõtutaotluse esitamine

Gümnaasiumi 10. klassi kandideerija vanem peab esitama pärast 9. klassi lõputunnistuse kättesaamist hiljemalt 27. juunil e-keskkonnas ARNO:

 • vastuvõtutaotluse,
 • põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia (võimalik esitada päringu kaudu Eesti Hariduse Infosüsteemist EHIS,
 • digifoto e-õpilaspileti vormistamiseks.

Taotluse esitamisel tuleb valida õppeaasta 2023/24 ja gümnaasium (G).

Vajadusel tuua terviskaart 1.septembriks kooli kantseleisse.