Õpilaskonverents „Our Changing World“

Saku Gümnaasiumi iga-aastane traditsiooniks saanud õpilaskonverents „Our Changing World“ toimus sel õppeaastal 5. veebruaril. Seekordne konverents oli taas maakondlik üritus, suunatud 10.-11. klassis õppivatele Harjumaa gümnasistidele. Nii nagu varasemalt, keskendume kestliku arengu eesmärkidele ja ÜRO tähtpäevadele.

Selleaastane fookusteema oli ÜRO säästva arengu eesmärk SDG 16 (Sustainable Development Goal 16). Ingliskeelse konverentsi alateema oli: “War and Conflicts. Migration and Exile”.

Lisaks Saku gümnasistidele olid konverentsiks valmistunud noored Kose Gümnaasiumist. Saime kuulda kestliku arengu eesmärgist üldiselt, sõjategevusest Lähis-Idas ja Gaza konfliktist. Veel kõneldi Kosovo-Serbia tülist, rahumeelsetest ja kaasavatest ühiskondadest, narkoärist, boikoteerimisest kui ka inimõigustest. Konverentsil käsitleti laste, naiste ja teiste haavatavate gruppide julgeolekut ning kaitset sõja ja konfliktide korral.

Konverentsi avakõne pidas Välisministeeriumi Humanitaarabi büroo Arengukoostöö ja humanitaarabi osakonna peaspetsialist Maari Ross. Avaloengu teemaks oli sõja globaalsed trendid ja nende mõju humanitaarabile. Külalisesineja keskendus Eesti arengukoostöö prioriteetidele ja humanitaarabi tegevustele konfliktipiirkondades.

Oleme tänulikud Välisministeeriumile, kes aitas ürituse õnnestumisele kaasa ja kõikidele tublidele gümnasistidele, kes keerulisel teemal tehtud ettekannetega konverentsil esinesid. Suur tänu ka koolipoolsele korraldajale õpetaja Taivi Õigusele.