Uurimis- ja praktiline töö

Saku Gümnaasiumi 11. klassis kursuste “Uurimistöö alused” ja “Arvuti kasutamine uurimistöös” raames koostavad ja kaitsevad  õpilased õpimapi / lühiuurimuse, mis on ettevalmistuseks gümnaasiumi lõpetamiseks sooritatavale tööle.

Gümnaasiumi lõpetamiseks koostavad 12. klassi õpilased uurimustöö või sooritavad praktilise töö, milleks on ette nähtud kaks kursust iseseisvat tööd (arvestatud kohustusliku 96 kursuse hulka).