Vastuvõtt

Vastuvõtt 10. klassi

Sisseastumistestide sisu 10. klassidesse kandideerivatele õpilastele korraldatakse märtsikuus sisseastumistest, mille täpne toimumise aeg teatatakse igal õppeaastal hiljemalt 2. poolaasta alguses.Sisseastumistesti sisuks on kirjalike ülesannete täitmine eesti keeles, matemaatikas, inglise keeles ning üldteadmistes (loodus- ja sotsiaalainetes).Gümnaasiumi sisseastumistestide lahendamiseks antakse aega 150 minutit.Sisseastumistesti ülesanded koostavad Saku Gümnaasiumi aineõpetajad lähtudes käesoleva korra nõuetest. Testide nõuetele vastavuse tagavad sisseastumistestide…

Loe veel

Vastuvõtt 1. klassi

Esimesse klassi vastuvõtt Saku valla koolidesse (Saku Gümnaasium, Kurtna Kool, Kajamaa Kool) 1. klassi astumiseks on vaja esitada taotlus e-keskkonnas Arno. Taotlust saab esitada alates 2. maist kuni 1. juunini 2022. Taotlusega tuleb esitada järgmised dokumendid: koolivalmiduskaart;tervisetõend;digitaalne foto;nõustamiskomisjoni otsus (selle olemasolul). Lisadokumendid saab laadida e-keskkonnas taotluse juurde seni, kuni see on menetletud. E-keskkonna kasutamise võimaluse…

Loe veel

Aasta jooksul võetakse õpilasi vastu ka teistesse klassidesse. Palume vaadata vastuvõtukorda.