Vastuvõtt 1. klassi

Esimesse klassi vastuvõtt

Saku valla koolidesse (Saku Gümnaasium, Kurtna Kool, Kajamaa Kool) 1. klassi astumiseks on vaja esitada taotlus e-keskkonnas Arno.

Taotluste esitamine algab 2. maist kuni 1. juunini 2022.

Taotlusega tuleb esitada järgmised dokumendid:

  • koolivalmiduskaart;
  • digitaalne foto;
  • tervisetõend;
  • nõustamiskomisjoni otsus (selle olemasolul).

Taotlust ei saa esitada, kui ei ole lisatud koolivalmiduskaarti ja digitaalset fotot õpilaspileti jaoks. Tervisetõendi saab esitada hiljem.

E-keskkonna kasutamise võimaluse puudumisel saab taotluse esitada paberkandjal kooli kantseleisse. Paberkandjal esitatava taotluse juurde on vajalik lisada vanema isikut tõendava dokumendi koopia ning lapse sünnitõend või isikut tõendava dokumendi koopia.

Taotlused menetletakse 20. juuniks 2022. Lapse kooli vastuvõtmise kohta tuleb vanemale teavitus e-posti teel.

Kui tekib küsimusi e-keskkonnas taotluse esitamisega, palun ühendust võtta Saku valla haridusspetsialisti Merlin Seervaldiga e-posti teel merlin.seervald@sakuvald.ee või telefonil 671 2437.

Kõigil õpilastel on võimalus tellida Saku Gümnaasiumi koolimüts hinnaga 20.- eurot, täites ära mütsi tellimislehe ja  saates selle kool@saku.edu.ee. Blanketi leiad siit.

Mütsi eest saab tasuda ülekandega Saku Vallavalitsuse arveldusarvele EE862200001120079664 selgitusega “Saku Gümnaasiumi koolimüts”. Selgituses peab ole ma ka lapse nimi ja klass.