Vastuvõtt 1. klassi

Esimesse klassi vastuvõtt

Saku valla koolidesse (Saku Gümnaasium, Kurtna Kool, Kajamaa Kool) 1. klassi astumiseks on vaja esitada taotlus e-keskkonnas Arno.

Taotluste esitamine algab 2. maist ja kestab kuni 1. juunini 2023.

Taotlusega tuleb esitada järgmised dokumendid:

  • koolivalmiduskaart;
  • digitaalne foto;
  • tervisetõend;
  • nõustamiskomisjoni otsus (selle olemasolul).

Taotlust ei saa esitada, kui ei ole lisatud koolivalmiduskaarti ja digitaalset fotot õpilaspileti jaoks. Tervisetõendi saab esitada hiljem.

E-keskkonna kasutamise võimaluse puudumisel saab taotluse esitada paberkandjal kooli kantseleisse. Paberkandjal esitatava taotluse juurde on vajalik lisada vanema isikut tõendava dokumendi koopia ning lapse sünnitõend või isikut tõendava dokumendi koopia.

Taotlused menetletakse 20. juuniks 2023. Lapse kooli vastuvõtmise kohta tuleb vanemale teavitus e-posti teel. Direktor kinnitab 1. klasside nimekirjad hiljemalt 30. augustil.

Kui tekib küsimusi e-keskkonnas taotluse esitamisega, palun ühendust võtta Saku valla haridusspetsialisti Jelizaveta Lauriga e-posti teel jelizaveta.lauri@sakuvald.ee või telefonil 671 2437.

Kõigil õpilastel on võimalus tellida Saku Gümnaasiumi koolimüts hinnaga 21.- eurot, täites ära mütsi tellimislehe ja saates selle kool@saku.edu.ee. Koolimütsi tellimiseks vajaliku vormi leiad siit.

Mütsi eest saab tasuda ülekandega Saku Vallavalitsuse arveldusarvele EE862200001120079664 selgitusega “Saku Gümnaasiumi koolimüts”. Selgituses peab ole ma ka lapse nimi ja klass.