Vastuvõtt 1. klassi

Esimesse klassi vastuvõtt

Saku valla koolidesse (Saku Gümnaasium, Kurtna Kool, Kajamaa Kool) 1. klassi astumiseks on vaja esitada taotlus e-keskkonnas Arno.

Taotluste esitamine algab 1. märtsist ja kestab kuni 31. märtsini 2024.

Taotlusega tuleb esitada järgmised dokumendid:

  • digitaalne foto;
  • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist (selle olemasolul);
  • koolivalmiduskaartide lisamine avalduse juurde e-keskkonnas Arno toimub 1.- 15. maini.

E-keskkonna kasutamise võimaluse puudumisel saab taotluse esitada paberkandjal kooli kantseleisse. Paberkandjal esitatava taotluse juurde on vajalik lisada vanema isikut tõendava dokumendi koopia ning lapse sünnitõend või isikut tõendava dokumendi koopia.

Lapse kooli vastuvõtmise kohta tuleb vanemale teavitus e-posti teel. 1. klasside esialgsed nimekirjad koostatakse 10. juuniks. Direktor kinnitab 1. klasside nimekirjad hiljemalt 30. augustil.

Kõigil õpilastel on võimalus tellida Saku Gümnaasiumi koolimüts hinnaga 22.- eurot, täites ära mütsi tellimislehe ja saates selle kool@saku.edu.ee. Koolimütsi tellimiseks vajaliku vormi leiad siit.

Mütsi eest saab tasuda ülekandega Saku Vallavalitsuse arveldusarvele EE862200001120079664 selgitusega “Saku Gümnaasiumi koolimüts”. Selgituses peab olema ka lapse nimi ja klass.