Abiks lapsevanemale

Kasulikud veebilehed

Kuidas rääkida lapsega sõjast?

Tallinna Lastehaigla lastepsühhiaater Anne Kleinberg. Video sellest, kuidas rääkida sõjast nii väiksemate kui suuremate lastega

Psühholoog ja pereterapeut Kätlin Konstabel: kuidas rääkida lastele sõjast?

Psühholoog Karmen Maikalu selgitab, kuidas lastega sõjast rääkida

Peaasi.ee nõuanded: Kuidas rääkida lastega ärevast olukorrast?

Teeviit noorteportaal

Infosõjas osalemise ABC

Tarkvanem.ee

Erinevad teemad (laste kasvatamine, toitumine, liikumine, vaimne tervis, paarisuhe, jne).

Sinamina.ee

Koolitused lapsevanematele, nõustamiskeskkond internetis, kus vastavad oma ala spetsialistid.

Lastekaitseliit

Tasuta õigusabi, lastepsühholoogid, ATH tugirühmad.

Haridusministeerium

Riiklikud õppekavad, info koolivaheaegade ja eksamite kohta.

Harno.ee

Haridus- ja noorteamet. Info eksamite, testide ja uuringute kohta. Õppimine välismaal, stipendiumite taotlemine.

Arno.ee

Tarkvarasüsteem haridusteenuste haldamiseks.

Innove Rajaleidja

Innove Rajaleidja on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele – vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele.

Haigekassa

Eesti Haigekassa kodulehekülg 

Perenõu

Koolitus- ja kompetentsikeskus, mis aitab oma tegevustega kaasa lastega perede ja lastega töötavate spetsialistide toetamisele. 

Osutatavad teenused: nõustamine, pereteraapia, kunstiteraapia, perelepitus. Lisaks korraldatakse koolitusi.

Targaltinternetis.ee

Interneti kasutamine ning ohutus.

Laste arvutikaitse

Interneti kasutamine ning ohutus.

Peaasi.ee

Vaimse tervise portaal pakub vaimse tervise alast infot ja e-nõustamist.

Eesti Lastefond

ATH laste vanematele tugirühmad, koolitused, nõustamine. Tasuta grupinõustamine lahutavatele/lahku läinud  emale ja isale.

Laste ja Noorte Kriisiprogramm

Leinalaagrid lähedase kaotanud lastele, toetusprogrammid. Nõuandeid ja kirjandust lapse leinaga toimetuleku toetamiseks.

Lasteabi

Lasteabitelefon 116111 on nõu andmise, kuulamise ja abistamise teenus.

Narko.ee

Informatsioon uimastite kohta, seadusandlus, abistamisvõimalused.

Lastetugi

Psühhosotsiaalse abi andmine lastele, noortele ja nende peredele.

Vaimse tervise esmaabi


Koolitusvõimalused

Vanemakoolitused.ee (tasulised koolitused)

Eesti Rahvaülikoolide Liit (tasuta koolitused)

Tasuta e-koolitused:

  1. Nutiseadmete kasutamise mõju ja mõistlike piiride seadmine. Koolitaja Kätlin Konstabel
  2. Kuidas toetada teismelise õpimotivatsiooni ja -harjumusi? Koolitaja Anne Õuemaa
  3. Depressioon lastel ja noorukitel. Koolitaja Kätlin Konstabel
  4. Nooruki toetamine toimetulekul ärevuse ja meeleolu langusega. Koolitaja Ene Raid

Igal nädalal uued veebikoolitused

Tarkpere Facebook’is

Tark Pere veebis

1.VEEBIKOOLITUS “VÄIKELAPSE ARENGU TOETAMINE JA VÄLJAKUTSED 1-5 AASTASTE LASTE KASVATAMISEL” zoomi keskkonnas 20.09 kell 18.00-20.00 JÄRELVAADATAV

https://docs.google.com/forms/d/1xJgbNx9Fx887mwI8WXTWoySzo5MF55zEQgHIGGg9Y8/edit?fbclid=IwAR2AbR2bdydb7ymUI0y6eGP_7-BFqiNd_hQoo7fxpucaWPHHvdqZfZ7K3aY

2.VEEBIKOOLITUS “KUIDAS AIDATA LAPSEL ENDAGA RAHUL OLLA – ENESEKINDEL LAPS” zoomi keskkonnas 27.09 kell 18.00-19.30 JÄRELVAADATAV

https://docs.google.com/forms/d/1nrtH4x-uHbun7S_hMxhAjgQERlXP1jxFWnlk76Hg1Kc/edit?fbclid=IwAR2SEtb9gU0JC_z8D-KzMvb_vCqQHZ7Gl94Y6r5aab9wFrqg-HTfcxbssMA

3. VEEBIKOOLITUS “LASTE VAIMSE TERVISE JA ENESEHINNANGU TOETAMINE” zoomi keskkonnas 6.10 kell 18-19.30 JÄRELVAADATAV

https://docs.google.com/forms/d/1H9X5wtCWJodiDqtAjqz_vLnsjHtSDsyaBjUL5XWcFgA/edit?fbclid=IwAR04YpxSEXKAwOo-N_-5KOinCrozB9TNK4AwrvSYXVcKhZBcoPj5k66xZBs

4.VEEBIKOOLITUS “KUIDAS RÄÄKIDA TEISMELISTEGA NII, ET NAD KUULAKSID JA NÕUS KOOSTÖÖD TEGEMA” zoomi keskkonnas 11.10 kell 18-19.30 JÄRELVAADATAV

https://docs.google.com/forms/d/1PRyB-u-U74Itq3zutGB6C-QQ5AH5-tcq5y0mOe-VLNg/edit?fbclid=IwAR1pT_qzyJ8iJ2J18Y9xkWFUzgfWIpDWo41PF_Jz6owdL0KNh91FOu5lv0o

5.VEEBIKOOLITUS “KUI LAPSEL ON KÄITUMISPROBLEEMID – PÕHJUSED, LAHENDUSED” zoomi keskkonnas 20.10 kell 18.00-19.30 JÄRELVAADATAVA

https://docs.google.com/forms/d/1-L6QtGvMI66Aw3mtcm-nM2AKpN5fhEym33hvFbhe1_o/edit?fbclid=IwAR1nbGFa3DDWhLlgkmLVNanxH-G1QNE7ZnYtL0qjciHhCvZ7DDLtn7q7BMg

Veebikoolitus toimub läbi zoomi keskkonna ja on järelvaadatav. Osalejate arv on piiratud, palun kindlasti eelregistreerida lingil või e.mail teel sille.oun@gmail.com.