Abiks lapsevanemale

Kasulikud veebilehed

Kuidas rääkida lapsega sõjast?

Tallinna Lastehaigla lastepsühhiaater Anne Kleinberg. Video sellest, kuidas rääkida sõjast nii väiksemate kui suuremate lastega

Psühholoog ja pereterapeut Kätlin Konstabel: kuidas rääkida lastele sõjast?

Psühholoog Karmen Maikalu selgitab, kuidas lastega sõjast rääkida

Peaasi.ee nõuanded: Kuidas rääkida lastega ärevast olukorrast?

Teeviit noorteportaal

Infosõjas osalemise ABC

Lastekasvatamine

Tarkvanem.ee

Erinevad teemad (laste kasvatamine, toitumine, liikumine, vaimne tervis, paarisuhe, jne).

Sinamina.ee

Koolitused lapsevanematele, nõustamiskeskkond internetis, kus vastavad oma ala spetsialistid.

Lastekaitseliit

Tasuta õigusabi, lastepsühholoogid, ATH tugirühmad, tasuta videoloengud lastevanematele erinevatel olulistel teemadel, nagu lapse vaimne tervis, digisõltuvus jne. Videod on saadaval nii eesti kui ka vene keeles.

Perenõu

Koolitus- ja kompetentsikeskus, mis aitab oma tegevustega kaasa lastega perede ja lastega töötavate spetsialistide toetamisele. 

Osutatavad teenused: nõustamine, pereteraapia, kunstiteraapia, perelepitus. Lisaks korraldatakse koolitusi.

Haridusliku info allikad

Haridusministeerium

Riiklikud õppekavad, info koolivaheaegade ja eksamite kohta.

Harno.ee

Haridus- ja noorteamet. Info eksamite, testide ja uuringute kohta. Õppimine välismaal, stipendiumite taotlemine.

Arno.ee

Tarkvarasüsteem haridusteenuste haldamiseks.

Innove Rajaleidja

Innove Rajaleidja on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele – vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele.

Digiturvalisus

Targaltinternetis.ee

Interneti kasutamine ning ohutus.

Laste arvutikaitse

Interneti kasutamine ning ohutus.

Vaimne tervis

Peaasi.ee

Vaimse tervise portaal pakub vaimse tervise alast infot ja e-nõustamist.

Eesti Lastefond

ATH laste vanematele tugirühmad, koolitused, nõustamine. Tasuta grupinõustamine lahutavatele/lahku läinud  emale ja isale.

Laste ja Noorte Kriisiprogramm

Leinalaagrid lähedase kaotanud lastele, toetusprogrammid. Nõuandeid ja kirjandust lapse leinaga toimetuleku toetamiseks.

Lasteabi

Lasteabitelefon 116111 on nõu andmise, kuulamise ja abistamise teenus.

Lastetugi

Psühhosotsiaalse abi andmine lastele, noortele ja nende peredele.

Vaimse tervise esmaabi

Muu kasulik

Haigekassa

Eesti Haigekassa kodulehekülg 

Narko.ee

Informatsioon uimastite kohta, seadusandlus, abistamisvõimalused.

Koolitusvõimalused

Vanemakoolitused.ee (tasulised koolitused)

Eesti Rahvaülikoolide Liit (tasuta koolitused)

Tarkpere Facebook’is

Tark Pere veebis

Lisalugemist

Kuidas digisõltuvus meie tervist ja heaolu mõjutab?
Lisalugemiseks ja kuulamiseks peale minikoolitust “Ekraaniaju”.