Väga hea tulemus Harjumaa kunstiolümpiaadilt

10. veebruaril toimus Jüri Gümnaasiumis 7.-9. klassi maakondlik kunstiolümpiaad, millest võtsid osa 11 Harjumaa kooli õpilased.

Saku Gümnaasiumit esindanud 9.c klassi õpilane KAUR KANNEL saavutas 2. KOHA.
Tema tulemuse teeb veelgi tublimaks asjaolu, et ta võitis tavakooli õpilasena erinevates kunstikoolides käivaid õpilasi. Mõlemad Kauri loomingulised tööd (fotol) pälvisid kõrgeima punktisumma.

Olümpiaad oli kolmeosaline.
60 minuti jooksul lahendatud testi ülesanded sisaldasid visuaalkunsti põhimõistete kasutamist, teadmisi proportsiooni-, perspektiivi- ja värvusõpetusest, nõudsid klassitsismiperioodi (1750–1850) kunstikultuuri tundmist nii Eestis kui maailmas; kaasatud olid ka romantismi ja realismi kunstivoolud.

2 tunni jooksul pidi kohapeal valmima Eesti loodusest lähtuv romantiline maastikumaal, millest keegi või midagi püüab lahkuda. Pildilt põgeneva sookolli mõte oli Kauril ülitore!

Kodutöö teemaks oli kummitus vanas mõisahoones. Vabalt valitud joonistustehnikas töö lähtus folkloorsest või omaloomingulisest kummitusloost, mis on seotud konkreetse Eesti mõisaga. Hinnati perspektiivi, proportsioone, mõisale iseloomulike detailide olemasolu ja valguse – varju kasutamisoskust.

4. mail osaleb Kaur Kannel kunstiolümpiaadi vabariiklikus voorus Tartus.

Palju õnne!

Juhendaja
kunstiõpetaja Eda Piisang