Füüsikaolümpiaadi piirkonnavooru suurepärased tulemused

9. veebruaril toimus Viimsis füüsikaolümpiaadi Harjumaa piirkondlik voor. Sellest võttis osa 19 Harjumaa kooli 128 õpilast (neist 87 põhikooli ja 41 gümnaasiumi arvestuses).

Saku Gümnaasiumist osalesid olümpiaadil 9. klassi õpilased Laura Abe, Rene Lehtla, Mathias Malberg, Maira Noormägi ja Teet Tars; 11. klassi õpilased Joonas Rohtla, Mihkel Rohtla ja Konrad Uuselu ning 12. klassi õpilased Anni Fingling ja Paul Kang.

Nii põhikoolis kui gümnaasiumis tuli õpilastel 5 tunni jooksul lahendada võimalikult palju 10 arvutusülesande ja 2 praktilise ülesande seast. Näiteks tuli praktilises ülesandes nii põhikooli kui gümnaasiumi õpilastel leida õigekeelsussõnaraamatu kaane mass, kasutades selleks teada oleva massiga joonlauda ja niiti. ÕS pidi sealjuures terveks jääma.

Saku Gümnaasiumi õpilased saavutasid erinevates vanuseastmetes silmapaistvaid tulemusi.

12. klassi õpilaste arvestuses:
1. koht Paul Kang;
3. koht Anni Fingling.
11. klassi õpilaste arvestuses:
2. koht Joonas Rohtla;
5. koht Konrad Uuselu.
Õpilasi juhendas Gerrit Kanarbik.

9. klassi õpilaste arvestuses:
5. koht Teet Tars;
10. koht Mathias Malberg
Õpilasi Juhendas Kirsti Solvak

Tegu on küll füüsikavõistlusega, kuid ülesannete lahenduskäikudes eeldatakse õpilastelt ka põhjalikke teadmisi matemaatikas. Seega täname heade tulemuste valguses kõikide osalenud õpilaste matemaatikaõpetajaid.