Rõõmustavad tulemused maakondlikult muusikaolümpiaadilt

Laupäeval, 10. veebruaril toimus Loo Koolis XII Üleriigilise muusikaolümpiaadi Harjumaa piirkonnavoor, kus osales ka kolm andekat ja töökat Saku Gümnaasiumi õpilast. Muusikaline mitmevõistlus koosnes viiest voorust: kontserdiretsensioon, kirjalikud ülesanded (muusikateooria ja -ajalugu ning muusikaline silmaring), noodist laulmine ja rütmiharjutuse koputamine, laulu esitamine ning omalooming (viimased kaks avalike esinemistena). Sellise väljakutse julgevad vastu võtta vaid kõige vapramad noored muusikud.
Saku neidude tulemused:
Eleri Kent (9.d) III koht põhikooliastmes;
Anett Sisas (G12-3) II koht ning Janell Lohk (G11-1) III koht gümnaasiumiastmes.
Anett pääses edasi ka üleriigilisse lõppvooru, mis toimub 15. ja 16. märtsil Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.

Palju õnne ja kaunist muusikat, head Eleri, Janell ja Anett!
Õpilasi juhendas muusikaõpetaja Inga Nurme.