Nordplus

Nordplus on Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt rahastatav haridusprogramm, mille eesmärk on soodustada ja tugevdada koostööd Põhja- ja Baltimaade vahel üld-, kõrg- ja täiskasvanuhariduses. Programm toetab õpirännet, projekte ja võrgustikke ning on suunatud hariduse ja elukestva õppega seotud asutustele ja organisatsioonidele.

Loe täpsemalt: https://eeagentuur.ee/projektitegijale/nordplus-programm/

Saku Gümnaasium osales Nordplus Junior programmi raames õpilasvahetuse projektis “Digital & Ecological Footprint”, mille eesmärgiks oli tõsta õpilaste teadlikkust digitaalse ja ökoloogilise jalajälje tekke põhjustest ning selle vähendamise võimalustest oma igapäevaelus kui ka koolikeskkonnas. 

Projekti raames toimus kaks õpilasvahetust,:

4.-8.12.2023 õpilasvahetus Sakus, kus keskendusime ökoloogilise jalajälje temaatikale. 

5.-9.02.2024 õpilasvahetus Nemenčinės, Leedus, kus fookuses on digitaalse jalajälje teema.

Kokku osales projektis 24 noort Eestist ja Leedust.

Projekti kogemuslugu saab lugeda SIIT.