Jaapani klubi

Saku vallal on sõpruslinn Jaapanis, mille nimi on samuti Saku. 2022. aastal saame tähistada Saku-Saku sõprussuhete 15 aastapäeva.

Tegemist on Nagano prefektuuris asuva ligi 100 000 elanikuga 424 km2 suuruse linnaga, mis paikneb pealinnast Tokyost 250 kilomeetri ehk umbes tunniajase rongisõidu kaugusel. Nagano prefektuur on mägine põllumajanduspiirkond, kus kasvatatakse riisi, puu- ja juurvilju, lilli. Arenenud on elektrikaupade, elektroonika-, trüki-, puidu-, tekstiili- ja toiduainete tööstus.

Suhted Jaapani Saku linna ja Eesti Saku valla vahel said alguse 1990. aastate lõpus, kui Jaapani kaubandus- ja tööstusminister külastas Eestit ning märkas, et müügil on ühe Jaapani linna nimeline õlu. 1999. aas­tal kutsus Mark Sinisoo, tolleaegne Eesti suursaadik Jaapanis, Saku linna esindajad Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtule ja rääkis neile Eesti Sakust. Viis aastat hiljem, 3.-6. juulil 2004, külastas Eestit viieliikme­line Jaapani Saku delegatsioon, teiste hul­gas ka Saku linna volikogu liige Shigeru Hanaoka ja linna haridusosakonna direk­tor Masumi Miyazawa. Kohtumistel valla esindajatega otsustati luua püsivad sõprussidemed, koostöövaldkondadena nähti ennekõike kultuuri- ja õpilasvahetust.

Koostöökokkuleppeni jõudsid kaks samanimelist omavalitsust aga alles 2007. aastal, 1. mail 2007 ehk 13 aasta eest allkirjastatud sõpruslepingus deklareeri­takse, et Saku vald ja Saku linn edendavad koostööd ennekõike haridus-, kultuuri- ja majandusvaldkonnas; jagavad vastastik­ku informatsiooni ja töötavad selle nimel, et avalikku haldust paremini korraldada; soosivad igati vastastikuseid külastusi.

16. jaanuaril 2016 tähistas Saku vald 150. sünnipäeva. Õnnitlemas olid ka Jaapani sõprusomavalitsuse esindajad. Siis kirju­tasid Saku vallavanem Tiit Vahenõmm ja Jaapani Saku linnapea Seiji Yanagida alla edasise koostöö aluseks olevale memo­randumile. Dokumendis seati ülesandeks luua tihedad ja püsivad suhted Saku linna ja Saku valla haridusasutuste, õpetajate ja õppurite vahel; töötada välja ja viia ellu koostööprojekte, alustada õpilasvahetuse­ga. Memorandumis on kirjas, et õpilasva­hetuse eesmärgiks on laiendada õppurite silmaringi, tutvustada Jaapani ja Eesti kul­tuuri, haridussüsteeme ja õppekorraldust, vaba aja veetmise võimalusi.

Esimesed valla õpilased – neli Kurtna ja kolm Saku koolist – sõitsid koos kahe õpe­tajaga Jaapanisse oktoobris 2016. Nad olid Saku linnas nädala: tutvusid sealsete vaata­misväärsustega, käisid koolides, suhtlesid eakaaslastega.