KEAT projektid

Kaitse end ja aita teist

6. klassidele algas taas programm „Kaitse end ja aita teist” (KEAT).

Õppeaasta jooksul käsitletakse pääste, politsei ja esmaabi valdkonda. Koolitusprogramm on koostatud põhikooli riikliku õppekava ja seda läbiva turvalisuse teema alusel. Õpilasi koolitavad oma ala asjatundjad.  
KEAT koolituse läbinud õpilane oskab aidata teisi, tagades seda tehes ka enda ohutuse. Ta oskab käituda tulekahju korral, teab ohutu ujumise põhitõdesid ja oskab uppujat märgates tegutseda. Ta teab, kuidas turvaliselt liigelda, millal helistada hädaabinumbril või pöörduda abi saamiseks politsei poole.
KEAT programmis on õpilased omandanud põhilised esmaabi võtted. Projekti lõpetab  iga kevadine KEAT ohutuslaager. Projekti eestvedaja on Päästeamet ning koostööpartnerid Politsei- ja Piirivalveamet, Transpordiamet, Eesti Punane Rist, Elektrilevi, Operation Lifesaver Estonia, Keskkonnaamet, Kaitseliit ja Peaasi.