KIK projektid

Keskkonnateadlikkuse programm (KIK)

Saku Gümnaasium on alates 2015 aastast viinud läbi keskkonnateadlikkuse programmi, mida toetab Keskkonnainvesteeringute keskus. Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal.

  • 2017/18 õppeaastal toimusid õppekäigud ja programmid 1.-6. klassi õpilastele. Osales 31 klassi ja 775 õpilast. 
  • 2018/19 õppeaastal toimusid õppekäigud ja programmid 1.-9. klassi õpilastele. Osales 43 klassi ja 1027 õpilast.
  • 2019/20 õppeaastal toimusid õppekäigud ja programmid 1.-9. klassi õpilastele. Osales 46 klassi ja 1120 õpilast. 
  • 2020/21 õppeaastal toimuvad õppekäigud ja programmid 1.-9. klassi õpilastele. 

I kooliaste
1.klass, loodusõpetus
„Koduloomaade põnev elu” aktiivõppekäik Tallinna loomaaia looduskooli
2.klass, loodusõpetus
Aktiivõppereis Aura loodusrajale Tabasalu loodusparki
3.klass, loodusõpetus
Aktiivõppereis Harjumaa loodusväärtustega tutvumiseks

II kooliaste
4. klass, loodusõpetus
„Tibatilluke või hiigelsuur” õppeprogramm Energia avastuskeskuses.
5.klass, loodusõpetus
„Inimese jälg looduses” aktiivõppekäik Männiku karjääridest Pääsküla raba loodusõpperajale
6.klass, loodusõpetus
„Mullast algab mets” – aktiivõppereis MTÜ Ellamaa Looduskeskusesse: Valgejärve loodusõpperada

III kooliaste
7. klass, loodusõpetus
„Selgroogsed loomad” – aktiivõppeprogramm Tallinna loomaaia zookoolis
8. klass, loodusõpetus
„Seened ja samblikud”- praktilise töö tund Eesti Loodusmuuseumis.
9. klass, geograafia
Õppeprogramm „Eesti maa lugu ehk aluspõhja geoloogiline ehitus“ Eesti Loodusmuuseumis.