KIK projektid

Keskkonnateadlikkuse programm (KIK)

Saku Gümnaasium on alates 2015 aastast viinud läbi keskkonnateadlikkuse programmi, mida toetab Keskkonnainvesteeringute keskus. Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal.

  • 2017/18 õppeaastal toimusid õppekäigud ja programmid 1.-6. klassi õpilastele. Osales 31 klassi ja 775 õpilast. 
  • 2018/19 õppeaastal toimusid õppekäigud ja programmid 1.-9. klassi õpilastele. Osales 43 klassi ja 1027 õpilast.
  • 2019/20 õppeaastal toimusid õppekäigud ja programmid 1.-9. klassi õpilastele. Osales 46 klassi ja 1120 õpilast. 
  • 2020/21 õppeaastal toimuvad õppekäigud ja programmid 1.-9. klassi õpilastele. 
  • 2021/22 õppeaastal toimuvad õppekäigud ja programmid 1.-9. klassi õpilastele. 

I kooliaste
1.klass, loodusõpetus
„Elevantide jälgedes” aktiivõppekäik Tallinna loomaaia looduskooli
2.klass, loodusõpetus
Aktiivõppereis Aura loodusrajale Tabasalu loodusparki
3.klass, loodusõpetus
Aktiivõppereis Harjumaa loodusväärtustega tutvumiseks

II kooliaste
4. klass, loodusõpetus
„Pandipakendite taaskasutuslugu” õppeprogramm, Eesti Pandpakend
5.klass, loodusõpetus
„Inimese jälg looduses” aktiivõppekäik Männiku karjääridest Pääsküla raba loodusõpperajale
6.klass, loodusõpetus
„Õhk, vesi, muld” – õppeprogramm Tallinna Botaanikaaias 

III kooliaste
7. klass, loodusõpetus
„Selgroogsed loomad” – aktiivõppeprogramm Tallinna loomaaias 
8. klass, loodusõpetus
„Seened ja samblikud”- praktilise töö tund Eesti Loodusmuuseumis.
9. klass, geograafia
Õppeprogramm „Eesti maa lugu ehk aluspõhja geoloogiline ehitus“, TalTech