SPIN-programm

SPIN-programmi ja Saku Gümnaasiumi koostöö


Alates 2021/2022 õppeaastast teeb Saku Gümnaasium koostööd spordil põhineva ja teaduslikult
tõendatult mõjusa noorte arenguprogrammiga SPIN. SPIN-programmi eesmärk on arendada ja
tugevdada selles osalevate noorte sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi ning tuua läbi spordi noortele
rõõmu. Saku Gümnaasiumi peamine kontaktisik SPIN-programmiga koostöö küsimuses on 2.
kooliastme sotsiaalpedagoog Marttina Kallaste.


SPIN-programmi sessioonid toimuvad kolm korda nädalas, hõlmates jalgpallitrenne ja spetsiaalselt
programmi jaoks loodud sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi arendavaid töötubasid. Noori
juhendavad professionaalne tipptreener ja noorsootöötajast eluoskuste treener, kes tegelevad
noortega nii võistkonnana kui ka igaühega individuaalselt. Sessioonide kestus on 1,5h. Vaata, mida
hindavad noored SPIN-programmis. SPIN-programmi oodatuimaks sündmuseks noorte jaoks on kaks
korda aastas toimuvad suurturniirilt. Lühivideo 2022. aasta suveturniiri kohta leiab siit.


Jalgpall on programmis vahend, mille abil õpetatakse rohkeid eluks vajalikke oskusi. Eriti suurt rõhku
pannakse SPINis näiteks võistkonnatöö, enesekontrolli, emotsioonide juhtimise, suhtlemisoskuse,
konfliktide lahendamise ja eesmärkide seadmise õpetamisele. Kõike seda õpitakse iganädalastes
töötubades läbi mänguliste olukordade, kinnistatakse aga läbi praktiliste olukordade jalgpallimurul.


2015-2020 toimunud hooaegade andmetele tuginev teaduslik mõju uuring näitas, et SPIN-
programmil on tuntav mõju selles aktiivselt osalevate noorte pro-sotsiaalsete hoiakute ja
enesekontrolli tugevdamisele, riskivalmiduse ja impulsiivsuse vähendamisele, koolikäitumise ja
õppeedukuse paranemisele.


SPIN-programmi Saku valla noortegrupi treeningud toimuvad Kurtna Kooli spordisaalis ja/või
väliväljakul. Täpsemad toimumisajad on leitavad siit. Rohkem informatsiooni SPIN-programmi kohta
leiab SPIN-programmi veebilehelt.