Saku Gümnaasiumi VEPA õpetajad võtsid õppeaasta kokku

Saku Gümnaasiumi VEPA õpetajad võtsid koolijuhi kutsel kohvikus UKAS kokku 2023/2024. õppeaasta. Arutati, kuidas on läinud, mängiti VEPA-bingot ja kirjutati, mille eest ollakse VEPAle tänulikud.

Järgnevalt VEPA-õpetajate mõtted, mille eest ollakse aastale tagasi vaadates tänulikud.

 • „VEPA käemärgid, suupill, VEPA mäng, taimer ja ametid on mind väga aidanud. Kasutan neid igapäevaselt, lapsed on sel aastal juba ise käemärke kasutama hakanud.“
 • „Nimepulgad on heaks abimeheks kui vaja lapsi vastama või rühmadesse panna. Taimer aitab aega kokku hoida, reguleerib õpilase ajakasutuse oskust.“
 • „Olen tänulik, et olen olnud väljavalitute seas osalemaks VEPA koolitusel, et osa saada lapsi positiivselt suunavast metoodikast.“
 • „Minu klassi lapsed oskavad klassikaaslaste kohta öelda ilusaid sõnu. Teavad, et koostööd tuleb osata kõigiga teha. Olen kindel, et VEPA kasutamine on loonud klassi hea ja sõbraliku keskkonna.“
 • „Olen tänulik, et mul on VEPA kolleegid, kes alati on valmis nõu andma ja toetama.“
 • „VEPA on teinud minu töö nauditavaks ja aitab samas olla lapsemeelne ning mänguline.“
 • „VEPA on aidanud tuua klassi distsipliini, naljakaid rõõmuhetki memmevigurite näol ning tänu sellele olen ka rõõmsam õpetaja – mul on tänu VEPAle lihtsam.“
 • „VEPA on aidanud minu klassil kujuneda üksteist hindvaks ja ühtehoidvaks klassiks. Kiidud on aidanud kaasa hea sõna ütlemise oskusele.“
 • „Tänu VEPAle on õpilased klassiruumis koostöisemad ja arvestavad üksteisega. Samuti märkavad nad head käitumist ja kiidavad üksteist.“
 • „Minu VEPA-vaimustus on üle kandunud mu õpilastele, kes on minu õpiteekonnal minuga algusest peale kaasas olnud. Olen tänulik, et olen saanud oma VEPA-kogemusi häbenemata jagada.“
 • „Minu klassis oskavad õpilased tänu VEPAle lihtsamalt ühelt tegevuselt teisele üle minna. Samuti oskavad märgata head ja tunnustavad üksteist hea käitumise eest. Olen tänulik nimepulkade eest, sest nüüd pole vaidlusi, kes kellega paaris või rühmas on.“
 • „VEPA on aidanud klassis luua üksmeelset positiivset õhkkonda. Tänu sellele märkavad õpilased üksteises head ning reguleerivad ka ise vaikust. VEPA aitab olla meil veel paremad.“

Koolijuht Keit Fomotškin sõnas, et on tänulik suure südamega ja pühendunud VEPA kogukonna liikmetele meie koolis ning lisas, et VEPAt rakendavad õpetajad on inimesed, kes loovad headust ja toetavat koolikultuuri.

Saku Gümnaasiumis rakendatakse VEPA Käitumisoskuste Mängu alates 2020/2021 õppeaastast ning seda kasutab 18 VEPA koolituse läbinud 1.-4. klasside õpetajat. Neid toetab kolm koolisisest mentorit. VEPA elemendid on üsna aktiivselt kasutuses ka II ja III kooliastme õpetajate seas.