Saku Gümnaasium tunnustas kooliellu panustanud vanemaid

Laupäeval, 25. mail 2024 tunnustasime lapsevanemaid ja koostööpartnereid, kelle panus kooliellu on meie jaoks väga oluline.

Koolijuht Keit Fomotškin toonitas oma kõnes järgmist: “Vanemad saavad anda väga olulise panuse klassi ühtsustunde tekkimisele ja õpetaja toetamisele sel teekonnal. Vanem saab olla see, kes loob kultuuri, kus õpetaja tunneb end lapsevanemate poolt hoituna ja kus tal on nende näol mitukümmend mõttekaaslast, kellega koos õnnestumiste üle rõõmu tunda, vahel hätta sattudes aru pidada ja koos lahendusi otsida. Kui vaatan siin saalis ringi, valdab mind suur tänutunne – meil on teie näol inimesed, kellega koos toetavat klassikultuuri luua ja kellele sel teekonnal toetuda”.

Aitäh kõigile tunnustatuile, et hoolite ja olete eeskujuks! Suur tänu ka kõigile õpetajatele jt koolipere liikmetele, kes võtsid aja märgata ja esitada nominente. Kokku esitati tunnustamisele ligi 80 Saku Gümnaasiumi lapsevanemat.

Fotogalerii on leitav siit. Fotod: Toomas Uibo