Saku Gümnaasiumi külastasid koostööprojekti i-Restore 2.0 Rumeenia projektirühma liikmed

20. veebruaril külastasid Saku Gümnaasiumi lapsesõbraliku menetluse arendamiseks loodud koostööprojekt i-Restore 2.0 Rumeenia projektirühma liikmed. Kokku oli väliskülalisi 5, nende seas projektijuht, politseiametnik, vanglasüsteemi esindaja, kriminaalhoolduses töötav inimene ning varasem CAB-i (A Child Advisory Board) noor. Grupi tõid meieni Sotsiaalkindlustusameti Taastava õiguse koordinaator Sigrid Laan ja SKA Ohvriabi Ennetustalituse juhi praktikant Evelin Raadik.

Koolis kohtuti koolijuhiga ja meie projekti liikmetega. i-Restore 2.0 projekt Saku Gümnaasiumis sai alguse 2023. aastal. Projekti juhivad sotsiaalpedagoogid Marttina Kallaste ja Marju-Riina Laugen. Kohtumise käigus tutvustasid projektis osalevad 8. klassi tüdrukud põhikooli õppehoonet ning rääkisid koolielu korraldusest õpilase vaates. Seejärel tutvustasime taastava õiguse ja projekti tegevusi meie koolis. Kohtumise lõpetasime gümnaasiumi õppehoone tutvustamisega ja ühise koolilõuna söömisega. 

Lähemalt saad tutvuda projektiga i-Restore 2.0 sellel lehel.