Gümnaasiumiastme keskkonnapäev

Maailmaharidusnädala raames toimus 17. aprillil gümnaasiumiastmes keskkonnapäev.

Teemapäeva raames kuulasid 12.klasside õpilased Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhi Vivian Loonela loengut teemal “EL-i kliimapoliitika ja Euroopa Roheline Liikumine”. Keskseks teemaks oli Euroopa rohepööre energeetikas, transpordis, tööstuses ja ehitussektoris. Lisaks rohelisele üleminekule käsitleti loengus ka haridust ja tervishoidu ning tehti viiteid Euroopa oskusteaastale 2023. Lühidalt räägiti EL algusaegadest, senistest saavutustest ja eelistest. Ukraina teema valguses vaadati noortega EL-le kui eeskätt solidaarsus- ja rahuprojektile.

10.-11. klasside õpilased osa erinevatest töötubadest, mille põhirõhk oli kliimamuutuste põhjustel ja tagajärgedel. Samuti pakuti noortele prakilisemaid töötubasid Eesti energeetikast, välisõhu valiteedist kuni korduvkasutatavate ostukottide disainimiseni välja.

Töötoa “Kliimamuutus – liikide väljasuremine” läbiviijaks oli Leif-August Kirs Tallinna Loomaaaiast.
Noortele räägiti, et meie planeedil on käimas kuues suurem liikide väljasuremine. Samuti said nad vastuse, miks on liikide väljasuremine maailmas tõsine probleem ja miks mõned liigid kergemini välja surevad kui teised.

Töötoas “Kliimamuutused – põhjused, tagajärjed, lahendused” tutvustas Emma Sofia Meri kodanikuliikumise Fridays for Future tegevust. Samuti korrati üle põhitõed: mis on kliimamuutused ja kas need on ka päriselt toimumas; mida peetakse kliimamuutuste põhjusteks, mis on nende tagajärjed ja lahendused. Samuti arutleti, millist mõtteviisi võiks igaüks järgida, et head elu koduplaneedil saaksid nautida ka järeltulevad põlved.

Töötoas “Kliimamuutuste mõju vähendamine” leiti koos Egle Küngas-ga MTÜ-st Mondo lahendusi, kuidas saab igaüks meist midagi ära teha kliimamuutuste mõju vähendamiseks ja tutvuti Mondo tegevustega Ugandas, Keenias, Ghanas ja Birmas.

Saku valla arhitekt Silver Riisalo tutvustas töötoas “Ruumiplaneerimine: Saku keskuse ruumiline visioon”, kuidas planeerida kaasaegset, jätkusuutlikku ja kõiki huvigruppe arvestavat elukeskkonda. Samuti arutleti Saku keskuse ruumilise visiooni üle ja üritati ise gruppides koolimaja ümbruse ala ette antud kriteeriumite alusel kujundada.

Henri Ormus ettevõttest Fermi Energia AS rääkis tuumaenergia võimalustest Eestis ja miks jagunevad Eesti inimesed kolmeks: tuliseid pooldajad, kõhklejid kui ka veendunud vastased.

Töötoas “Välisõhu kvaliteet ja CO2 neutraalsus” selgitas Ave Dello OÜ-st Utilitas, kuidas ja milliseid parameetreid välisõhukvaliteedi puhul jälgitakse ja kuidas ning milline on välisõhukvaliteedi mõju inimese tervisele. Samuti said noored teada, mis on CO2 neutraalsus ning kuidas see kajastub meie igapäevases elus.

Kõige enam meeldisid õpilastele praktiline taaskasutatava ostukoti disainimise töötuba ja liigikaitse teemaline töötuba. Noored leidsid, et keskkonnakaitse ja jätkusuutlike põhimõtete järgmine on oluline ning Saku Gümnaasiumi keskkonnapäev väga vajalik ning tore vaheldus tavaõppetööle.

Keskkonnapäeva aitasid korraldada gümnaasumiastme aineõpetajad Taivi Õigus, Helina Ailt ja Ele Toom.