Teadusteater “Avalik lahkamine” Eesti Tervisemuuseumis

Teisipäeval, 11. oktoobril 2022 toimus 10. klassi õpilastele õppekäik Eesti Tervisemuuseumi.

Anatoomiateatri esimeses pooles tutvusime meditsiini, täpsemalt anatoomia ajalooga. Vaatasime, millised nägid välja vanad anatoomilised joonised. Samuti seda, kuidas kujutasid õpetlased inimkeha ja selle toimimist ning sellest aru said. Teises pooles nägime “avaliku lahkamist”, kus oli silikoonist õppenukk ja plastinaadid muuseumikogust. Uurisime inimkeha siseehitust ja siseorganite tööd. Saime teada, kus organid paiknevad, millised välja näevad ja milleks neid vaja on.

Õpilaste kokkuvõtlik tagasiside õppekäigule oli järgmine: “Tänane koolipäev oli põnev ja teistsugune, sest kinnistasime anatoomiatundides õpitut ning saime uusi teadmisi meditsiiniajaloost.”

Õppekäigul osalesid 10. klassi moodulid “Inimene ja keskkond” ja “Sport ja tervis” õpilased.