Teade raamatukogult

Kõigi SG raamatukogust laenutatud raamatute tagastamise tähtaeg on 1.juuni. Erandiks on eksamiteks ja suvetöödeks vajalikud õpikud, mis võivad minna üle tähtaja.


Alates 2.juunist saab laenutada suviseks lugemiseks juturaamatuid. Laeutame muidugi ainult nendele, kellel mingeid võlgnevusi ei ole.


Oma raamatukogu laenutuste seisu näeb iga laps oma Stuudiumi kontolt ja õpetaja oma profiili alt.


Õpikute laenutamine uueks õppeaastaks algab 28.augustil.