Sõpruskoolide vaheline õpilasvahetus

6. mail toimus juba teist korda sõpruskoolide vaheline õpilasvahetus. Lasnamäe Gümnaasiumist ja Saku Gümnaasiumist osles kokku 24 noort. Oma tavapärase õpikeskkonna vahetasid välja nii teise kooliastme(4.c) kui ka gümnaasiumi(10g-3) noored.
Koolipäeva jooksul arendati mitmesuguseid oskusi, sealhulgas keeleoskust, sotsiaalseid oskusi, kohanemisvõimet, iseseisvust ning ühtlasi avanes võimalus katsetada eriilmelisi õppimisviise. Osalejate tagasiside oli väga positiivne ning sarnastel päevadel sooviti osaleda ka tulevikus.