10. klassi keskkonnakaitse alused kursuse õppekäik Tervisemuuseumi

6. mail võtsid 10. klasside mooduli “Inimene ja keskkond” õpilased osa Tervisemuuseumi teematunnist “Toidu tulevik”. Õpilased otsisid lahendusi küsimusele: kuidas toita ära 10 miljardit suud? Üheks võimalikuks variandiks on liha tarbimise vähendamine, millel on väga suur keskkonnamõju. Valgu allikaks võivadki saada putukad, mida õpilased said tunnis maitsta. Tunni viis läbi meie oma ajalooõpetaja Liis Raadla.

Muuseumitunni eesmärgiks on suunata õpilasi mõtlema kuludele ning probleemidele, mis kaasnevad meile harjumuspärase toidu tootmisega ja seeläbi pöörata tähelepanu igapäevasele toidu ja loodusressursside raiskamisele.

Tund toetub filmile “10. miljardit suud” ning õpilased on kogu tunni jooksul kaasatud aktiivsesse rollimängu, kus tänastele globaalsetele probleemidele otsitakse lahendusi läbi isikliku, kohaliku ja globaalse tasandi. Fookusse võetakse teemad, kuidas targemini ja keskkonnasõbralikumalt toituda, vähendada toiduraiskamist, edendada väiketalundust ja kohalikku tootmist ning milliseid innovatiivseid ja põnevaid lahendusi on pakutud. Tunni jooksul lihvivad õpilased rühmatöö ja arutluse pädevust ning rakendatakse loovat probleemilahendamise oskust. Tunni lõpetavad õpilaste lühikesed teemat kokkuvõtvad liftikõned, mis arendavad esinemisoskust.

“Toidu tulevik” käsitleb toiduturvalisuse temaatika, lõimides (inim)geograafiat, ühiskonnaõpetust, inimeseõpetust ning bioloogiat.