Saku Gümnaasium sai Erasmus+ programmi akrediteeringu üldhariduses

18. jaanuaril 2024 anti Saku Gümnaasiumile Haridus- ja Noorteameti poolt üle Erasmus+ programmi akrediteering üldhariduses. Erasmus + õpirände akrediteering on kvaliteedimärgis, mis annab koolile paindlikumad võimalused arendada rahvusvahelist koostööd, et jõuda seatud arengueesmärkideni. Akrediteering on koolile antud perioodiks 2024-2027 ja selle perioodi jooksul saavad Saku Gümnaasiumi õpilased, õpetajad ja teised kooli töötajad osaleda erinevates õpirände projektides ning arendada koostööd sarnaste koolidega Euroopast ning osaleda erinevates koolitusprogrammides. 

Saku Gümnaasiumi Erasmus+ tegevuskava elluviimisel lähtutakse kooli arengukavas seatud eesmärkidest, mille keskmes on ennastjuhtiva õppija kujunemine.