“Keemiliste protsesside seaduspärasused” mooduliõpilaste õppekäik ja töötuba Tallinna Tehnikaülikoolis

Meie 11. klassi õpilased külastasid 21.04.2022 mooduliaine tundide raames TTÜ Loodusteaduste maja Keemiainstituuti. Oli võimalus kolm tundi praktiseerida tõelise üliõpilase kombel keemialaboris. Õpilased said praktiseerida mahtanalüüsi, määrata tiitrimise teel kodunt kaasa võetud veeproovide karbonaatset ja üldkaredust ja süveneda värviliste redoksreaktsioonide tõestusreaktsioonidesse. Oli suur avastamisrõõm näha katseklaasis tolueenikihis tekkinud pruunikat vaba broomi ja paljusid muid muutusi, mis kaasnevad keemiliste muundumistega.
Meid võõrustas ja juhendas külalislahke õppejõud Kaie Laane.
Õpilaste tagasiside:
“Kiirustamine tekitas vahepeal segadust aga üldine mulje oli positiivne, sest sai põnevaid katseid teha ja katsetada tiitrimist.Väga meeldiv, aga tempo läks vahepeal kiireks ja ained ei jõudnud kõikidele kohe kohale. Kokkuvõttes tore. Tegu oli ülimalt tegusa laboriga, kus õppisime palju uut ja huvitavat. Kindlasti soovitan kõigil seal võimalusel käia. Õppekäigul oli kõige huvitavam osa redoksreaktsioonide läbiviimine ja vee tiitrimine. Tegime mitmekülgseid katseid erinevate keemiliste ainetega. Õpilastele anti võimalus käsitleda uusi tundmatuid aineid.”

Oleme tänulikud oma koolile ja ülikoolile, et vajalik ja arendav õppekäik sai teoks.
Anna Kikkas