Head tulemused vabariiklikult geograafia olümpiaadi lõppvoorust

5.-6. mail võttis 11G-3 õpilane Paul Kang mõõtu teiste Eesti geograafiahuviliste gümnasistidega Tabasalus. Paul saavutas 11. klasside arvestuses 11. koha. I osas tuli 2,5 tunni jooskul lahendada multimeedia test ja näidata üldisi geograafiaalaseid teadmisi kirjalikus töös. Olümpiaadi teises osas pidid võistlejad lahendama keeruka planeerimisalase maastikuülesande.

Suur kiitus Paulile!

Õpilast juhendas ja saatis geograafiaõpetaja Ele Toom.