Erasmus+ projekti raames koolitusel Kreekas

28.03-2.04 osales kooli logopeed Kairi Zaletajev Ateenas Erasmus+ koolitusel “Me kõik oleme
erilised. Kaasamine ja tugi erivajadustega õpilastele nii klassiruumis kui väljaspool”.
Koolituse põhifookus oli kaasava hariduse temaatikal. Koolituspäevadesse mahtus teoreetilisi
teadmisi: pole olemas nö keskmist last, iga laps on erinevate vajadustega, on oluline, et laps saaks
vajalikku toetust. Individuaalsed erinevused pole probleem, vaid võimalus – nii õpetaja, kooli kui
ühiskonna jaoks laiemalt. Lisaks toimusid erinevad mängulised tegevused, mis on sobivad nii
klassiruumis kui õues.
Koolitus hõlmas ka ekskursiooni Ateena südames ja oluliste vaatamisväärsuste külastamist.
Teiste maade kogemusi jagasid õpetajad Islandilt, Hispaaniast, Bulgaariast, Sloveeniast.
Nädal möödus olulisi hariduspoliitilisi teemasid käsitledes rõõmsas seltskonnas.