Vene keele nädal põhikooliastmes

08.02-12.02.2021 toimus põhikooliastmes vene keele nädal. Sellel nädalal said 6. klassid panna proovile oma esinemisoskust ja lavastasid vene rahvamuinasjutte „Tareke“ ja “Loomade talvitumine”. Õpilased tutvusid tunnis vene rahva käsitöönduse liikidega ning täitsid info kinnistamiseks selleteemalist töölehte. 7., 8. ja 9. klassid tutvusid samovari ajalooga, teejoomistraditsioonidega ning Venemaa vaatamisväärsuste ning kuulsate teadlaste ning kirjanikega, mille kohta viidi läbi ka viktoriin. Vene keele tundides ja stendidel tutvustati vene rahvariideid ja valmistati peakatteid.

Aitäh kõikidele õpilastele aktiivse osalemise eest vene keele nädalal!

[ngg src=”galleries” ids=”8″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]