Tublide õpilaste tunnustamine

Reedel, 26. novembril toimusid Saku Gümnaasiumi koolipere kogunemised tublide ja aktiivsete õpilaste tunnustamiseks.

Kolmes erinevas majas nautisid tähesära meie kooli parimad sportlased ja aineolümpiaadidel silmapaistvalt esinenud õpilased.

Trimestri lõpus tänati ka Saku Gümnaasiumi juubeliaktusel esinenud õpilasi ning neid, kes aitasid juubelisündmuseid läbi viia.

Kõige nooremas kooliastmes tunnustati klassi tegijaid.

Õpilastele andsid tänumeened üle õppejuhid Piret Sahva, Piret Kallaste, Merike Toompärg ning koolijuht Keit Fomotśkin.

Gümnaasiumis ja algkoolis esinesid õpilastele ka võistlustantsijad.

Galerii