Täiendav vastuvõtt Saku Gümnaasiumi 10. klassi

Saku Gümnaasium avab täiendava vastuvõtu 10. klassi vabadele õppekohtadele. Taotlusi 10. klassi vastuvõtuks ja ühtlasi sisseastumistesti sooritamiseks võtame vastu kuni 14. juulini 2023. 

Vabadele kohtadele kandideerimiseks tuleb lapsevanemal esitada koolile digitaalselt allkirjastatud sooviavaldus täiendava sisseastumistesti sooritamiseks (esitada vaid kooli vastaval avalduse blanketil) ja saata see õppejuht Merike Toompärgi e-posti aadressile (merike.toomperg@saku.edu.ee) hiljemalt 14. juulil 2023. 

Lae alla avaldus täiendavale sisseastumistestile registreerumiseks

Väljaspoolt Saku Gümnaasiumi kandideeriva õpilase puhul tuleb avaldusele lisada (digitaalne/skännitud) lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia.

Täiendava sisseastumistsesti sooritamiseks ei registreerita õpilasi, kelle põhikooli lõputunnistuse hinnetelehel on mitterahuldavaid aastahindeid või lõpueksami tulemus alla 50%.

Täiendav sisseastumistest viiakse läbi 7. augustil 2023 kell 9.00 Saku Gümnaasiumi gümnaasiumi õppehoones aadressil Teaduse 1, Saku. Täpsem info täiendava sisseastumistesti toimumise kohta saadetakse avalduse esitaja e-posti aadressile hiljemalt 1. augustil 2023. 

Täiendav sisseastumistest koosneb matemaatika, inglise keele, eesti keele ja loodusainete testist. Sisseastumistest koosneb matemaatika, inglise keele, eesti keele ja loodusainete testist. Sisseastumistestide ülesanded on koostatud põhikooli riikliku õppekava põhjal. Koolil on võimalik teha õppekoha pakkumine õpilasele, kelle täiendava sisseastumistesti koondtulemus on üle 50% maksimaalsest võimalikust koondtulemusest.

Sisseastumistesti tulemused ja ühtlasi otsus õppekoha pakkumise või tagasilükkamise kohta tehakse avalduse esitaja e-posti aadressile teatavaks hiljemalt 14. augustil 2023. Lapsevanemal tuleb lapse 10. klassi õppekoha vastuvõtmine kinnitada hiljemalt 18. augustiks 2023. 

Saku Gümnaasiumi vastuvõtukord on leitav https://www.riigiteataja.ee/akt/411022023001 

Täiendavate küsimuste korral kirjutada e-posti aadressile merike.toomperg@saku.edu.ee