Sõpruskooli võõrustamine 15.12

Reedel, 15. detsembril võõrustas Saku Gümnaasiumi 4.c klass meie sõpruskooli Lasnamäe Gümnaasiumi 4. a klassi õpilasi. Lasnamäe Gümnaasium on meie sõpruskooliks juba teist aastat.

Kohtumine andis Lasnamäe Gümnaasiumi keelekümblusklassi õpilastele võimaluse lisaks tavapärastele ainetundidele kasutada eesti keelt ka teistes päriselulistes olukordades. Kohtumise alguses jagati õpilased kirjasõpradena paaridesse ja tutvuti ühiselt meie koolihoonega. Seejärel osaleti loos 1. kooliastme tundides, joonistati sõpruse puudele lehed, mängiti jõuluteemalisi mänge, tantsiti ja mängiti bingot. Päeva lõpus valiti gümnaasiumi õppehoones välja silmapaistvaim jõuluaken. Kokkuvõtteks möödus ühine päev Lasnamäe Gümnaasiumi õpilaste ja nende kahe toreda õpetajaga igati edukalt ning pakkus ka meie kooli 4.c klassi õpilastele palju rõõmu.

Suured tänud õpetaja Eleri Troskale päeva organiseerimise eest. Suur aitäh ka kõigile meie toredatele klassiõpetajatele jt abilistele, kes külalised lahkelt vastu võtsid ja neile põnevaid tegevusi pakkusid.