Saku Gümnaasiumi uurimis- ja praktiliste tööde konverents 12. klassile

2. oktoobriks peavad abituriendid valima endale uurimis- või praktilise töö teema ja leidma juhendaja, et saaksid alustada enda koolilõpu töö koostamisega. Sellega seoses toimus 20. septembril gümnaasiumihoones uurimis- ja praktiliste tööde konverents. Tegu on traditsioonilise häälestusüritusega, kus vilistlased tutvustavad oma kooli lõputöid ning annavad oma kogemustest lähtudes soovitusi.

Seekord esinesid esmalt eelmisel aastal lõpetanud SG 45. lennu vilistlased. Anna Brit Hainoja esitles oma uurimuse, „Kodu- ja haiglasünnituse erinevused“, tulemusi ja koostamisel saadud kogemusi. Kristine Kullat ja Sten-Villiam Velleste tõid välja praktilise tööga kaasnevaid raskuseid ja rõõme („Osatäitmine Saku Gümnaasiumi muusikalis 2023 „Eesti matus““). Seejärel rääkis kevadel Tartu Ülikooli lõpetanud SG 42. lennu vilistlane Hanna Bulgarin oma viraalsest bakalaureusetööst „Antiviraalsete filtermaterjalide valmistamine ja karakteriseerimine“.

Kõik esinejad tõid välja ka oma kogemusi ja soovitusi seoses ülikoolis õppimisega. Konverentsi lõpus andsid juhendaja ja kaitsmiskomisjoni vaatevinklist näpunäiteid praktiliste tööde kohta õpetajad Piret Kaare ja Inga Nurme ning uurimuste kohta õpetaja Gerrit Kanarbik.