Saku Gümnaasiumi arengukava seab fookusesse ennastjuhtiva õppija kujundamise

Saku Vallavolikogu kinnitas 23. märtsil Saku Gümnaasiumi arengukava 2023-2027.

Saku Gümnaasiumi uue perioodi arengukava lähtub kaasaegse haridusvaldkonna arengukava loomise põhimõtetes, on õppijakeskne, selge fookusega ja tulevikku vaatav. Arengukava kesksel kohal on õppija ja tema arengut toetav tulevikuoskus – enesejuhtimise oskus.

Oleme väga tänulikud kõigile, kes on panustanud arengukava koosloomisse suure pühendumise ja vajaliku julgusega. Aitäh õpetajatele, tugitiimile jt koolipere liikmetele, õpilasesindusele ja kooli hoolekogule, Saku Vallavalitsuse ja Saku Vallavolikogu hariduskomisjoni esindajatele. Panustanud inimesi on sel teekonnal olnud tõesti palju ja teie kõigi panus on olnud ääretult oluline. Välise eksperdina panustas arengukava koosloome protsessi läbiviimisse Tallinna Ülikooli Haridusjuhtimise professori Eve Eisenschmidt. Arengukava visuaalse lahenduse eest hoolitses Anne Aidma.

Tutvu Saku Gümnaasiumi arengukavaga 2023-2027 lähemalt siin.