Saku Gümnaasium on SPIN-programmi koostööpartner

20. septembril 2021 avati Kurtnas SPIN-programmi noortegrupp, milles osaleb ka ligi 20 Saku Gümnaasiumi õpilast.

Saku Gümnaasiumi koolijuhi Keit Fomotškini sõnul pakub noorte arenguprogrammi SPIN rakendamine õpilastele kooliväliselt juurde vajalikku tuge erinevate üldpädevuste arendamisel. Eriline tähelepanu kuulub SPINis sotsiaalsete, suhtluspädevuste ja enesemääratluspädevuste arendamisele, mis on ääretult vajalikud iga õpilase tervikliku arengu toetamisel.

⚽️ SPIN on Eestis ainulaadse mudeliga spordil põhinev ja teaduslikult tõendatult mõjus noorte arenguprogramm, mille eesmärk on arendada ja tugevdada selles osalevate noorte sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi ning tuua läbi spordi noortele rõõmu.

⚽️ Noori juhendavad jalgpallitreener Raimond Ojassalu ja eluoskuste treener Gähtlin Leppänen, kes tegelevad nii võistkonnana kui ka igaühega individuaalselt.

⚽️ Jalgpall on programmis vahend, mille abil õpetatakse rohkeid eluks vajalikke oskusi. Eriti suurt rõhku pannakse SPINis näiteks võistkonnatöö, üksteisega arvestamise ja kuulamise, enesekontrolli, emotsioonide juhtimise, konfliktide lahendamise ja eesmärkide seadmise õpetamisele. Kõike seda õpitakse iganädalastes töötubades läbi mänguliste olukordade, kinnistatakse aga läbi praktiliste olukordade jalgpallimurul.

⚽️ SPINi tegevust Saku vallas rahastab Saku Vallavalitsus. Rohkem infot programmi kohta veebilehelt www.spinprogramm.ee