Saku Gümnaasium liitus kiusuennetuse programmiga Kiusamisvaba Kool

Saku Gümnaasiumi arengukava 2023-2027 näeb ette toetava keskkonna loomise õpilaste enesejuhtimise oskuste arendamiseks, sealhulgas teadus- ja tõenduspõhise kiusuennetuse programmi Kiusamisvaba Kool rakendamise.

16. veebruaril 2024 toimus liitumisvestlus Kiusamisvaba Kooli tiimiga. 19. veebruaril saime Sihtasutuselt Kiusamisvaba Kool kinnituse, et meid on võetud kiusuennetusse süsteemselt panustavate koolide kogukonda. Asume nüüd ettevalmistusprotsessis järgmiste oluliste ja programmi rakendamist ettevalmistavate sammude juurde.

KiVaga liitumine on väga oluline samm kiusuennetuse tõhustamisel ja aitab 2024/2025 õppeaastast muuta meie koolikeskkonda turvalisemaks.