Robootikud osalesid näitusel

Robokaru Robootikakool viib juba mitmendat aastat Saku gümnaasiumi 1.-4. klassi lastele läbi robootika tunde. Osa õppemaksust katab ka Saku vallavalitsus. Sel aastal toimus õppimine väga erinevates vormides.

Aastat alustasime tavapäraselt koolis, kuid teine poolaasta said lapsed kogeda nii videojuhendite järgi tundides osalemist ja goldbergi masinate ehitamist, kui ka õpetajaga koos läbi Zoom keskkonna progammeerimismängude tegemist.

Aga kevad robootikas ilma First Lego League näituseta ei ole õige robootikakevad.

Ettevalmistused robootikavõistluseks FLL Jr algasid juba distantsõppe ajal. Kuigi ekraani vahendusel tehtavad robootikatunnid pole võrreldavad nende tundidega, mil lego klotsid on klassi põrandale laiali laotatud, tekitasid FLLi tunnid väga palju õhinat, sest sel aastal oli tegemist teemaga, mis köidab kõiki lapsi: mänguvõimalused värskes õhus. Näiteks toodud mänguväljakute pildid aitasid fantaasia lendama ning läbi sai arutatud kümneid ja kümneid mänguväljakute variante alates maa-alustest peitusemängukäikudest kuni kõrgete kurviliste liutorudeni, mille ülemisse otsa oleks võimalik ronida õige mitmel erineval viisil. Lapsed said harjutada kätt ka mänguväljakute projektide koostamisel ning erinevate osade omavahelisel ühendamisel.

Enamus ehitamistunde toimusid õues. Kuna meie piknikulinad olid üsna seiklusraja kõrval, käidi pisteliselt seiklusrajalt inspiratsiooni ja värsket energiat ammutamas. Seda viimast oli meil hädasti vaja, sest õuetingimustes saime me omal nahal kogeda, kuidas tuleb arvesse võtta ka loodusjõudude paratamatust: päris mitmel korral lükkasid ootamatud tuulepahvakud kõrgemad ehitised pikali ning kõigega tuli taas otsast alustada.

Kokkuvõtteks võib nentida, et lapsed said mänguliselt kogeda töid, mis eelnevad ehitamisele: kuidas kõigepealt tuleb koguda infot nii olemasolevate lahenduste kui ka lahendamisvõimaluste kohta, kuidas olemasolevad lahendused võivad anda inspiratsiooni uute ja pööraste ideede jaoks, mida tähendab projekt ja kuidas projekt on ehitusega seotud, kuidas ühendada omavahel iga meeskonnaliikme loodud ehitisi üheks tervikuks, milliste teguritega tuleb arvestada reaalmaailmas ja – sugugi mitte vähemoluline – mismoodi tekib sünergia.

Kõik vaprad lõpetajad said autasuks medali – loomulikult hammasratastega.

Saku laste tööde pildid on nähtavad kataloogis.

Liia Tammes

Robokaru Robootikakooli direktor.