Õppekorraldus Saku Gümnasiumis alates 11. 03

Alates 11. märtsist ei tohi koolihoonetes viibida lisaks juba distantsõppel olevatele 5.-12. klassidele enam ka 1.-4. klassi õpilased, samuti ei lubata kontaktõppele põhikooli lõpueksamiteks ja riigieksamiteks valmistujaid.

  • Kõik õpiülesanded edastatakse õpilastele Stuudiumi vahendusel. Õpetajad sisestavad nädala õpiülesanded Stuudiumisse esmaspäeva hommikul.
  • Stuudiumi kirjutatakse tunnid vastavalt tunniplaanile.
  • Fikseeritakse veebitunnist puudujad, v.a 1.-3. klass.
  • Õppetööst puudumise põhjusest teavitatakse klassijuhatajat.
  • Tugispetsialistide (HEVKO, logopeedi, õpiabi õpetajad, psühholoogid) töö õpilase, vanema, õpetaja ja klassijuhataja nõustamisel toimub kokkulepitud infokanali vahendusel. Täpsemalt: https://www.saku.edu.ee/noustamine
  •  IT-tehniliste küsimuste ja probleemide korral (ka sülearvutite laenutus) pöörduge IT poole it@saku.edu.ee
  • Õpikeskkondade kasutamise osas pöörduge haridustehnoloogi poole pavel.krolatov@saku.edu.ee