Õpilaskonverents „Our Changing World“

Saku Gümnaasiumi iga-aastane traditsiooniks saanud õpilaskonverents „Our Changing World“ toimus sel õppeaastal 18.01.23. Seekordne konverents oli maakondlik üritus ja suunatud vaid 10.-11.klassi noortele. Ürituse peateemaks oli „Climate change, Migration and Displacement“, ent iga esineja oli enese jaoks kitsama kliima või rändega seotud alateema valinud. Lisaks Saku gümnasistidele osalesid noored Loksa ja Kose Gümnaasiumist.

Saime kuulda kliimapagulastest peamiselt arenguriikides ja maailma kõige kaitsetumates piirkondades, rände ja kliimamuutuste omavahelisest seosest, kliimamuutuste tagajärgedest erinevates maailmajagudes ning inimese üldisest panusest kliima mõjutamisel. Räägiti kliimaaktivismist ja selle võimalikest tagajärgedest kui ka põgenikekriisist, selle mõjust ja majanduslikust allakäigust. Oli ettekandeid, mis lähenesid teemale pisut teisest rakursist, nt Suur põgenemine 1944. Külaliskoolide õpetajad olid meeldivalt üllatunud nii meie noorte keeletaseme üle kui hindasid õpilaste  kuulamistahet ja -oskust.

Konverentsi avakõne pidas sel korral Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht, endine Euroopa Liidu rohelise kokkuleppe eestkõneleja Euroopa Komisjoni juures, Vivian Loonela.

Avaloeng keskendus EL kliimapoliitikale (miks? mis sammud? miks oluline?) ja Euroopa Komisjoni meedetele selles vallas. Lisaks maailma dimensioonile (miks on oluline, et EL on kliimapoliitikas eeskujuks ja tõmbaks teisi kaasa; mis rolli mängib EL siseturg ja väliskaubanduspoliitika) tõi esineja mitmeid näiteid ja tegi rohkeid viiteid teema seosele Eesti ja siinse poliitikaga – kuidas on Eesti EL kliimapoliitikaga kaasa tulnud, kus on edukas ja kus on probleemid.

Olime õpilastega ettevalmistuseks Euroopa rohelisest kokkuleppest tundides lühidalt kõnelda jõudnud (mis see on? miks on ellu kutsutud? milliseid algatusi hõlmab ja mis on peamised eesmärgid?)

Oleme tänulikud Euroopa Komisjoni esindusele Eestis, kes aitas ürituse õnnestumisele kaasa, ja kõikidele tublidele gümnasistidele, kes oma ettekannetega konverentsil esinesid.