Õpikute laenutamine 2023/24 õ.a.

1. klassi õpilastele jagab õppematerjalid klassijuhataja.

Teisipäeval, 29.augustil laenutame õpikuid:

2. klassid   9.00 – 11.00
3. klassid 11.00 – 13.00
4. klassid 13.00 –15.00

Kolmapäeval, 30.augustil laenutame õpikuid:

5. klassid   9.00 – 11.00
6. klassid 11.00 –13.00
7. klassid 13.00 – 15.00

Neljapäeval, 31.augustil laenutame õpikuid:

8. klassid    9.00 – 12.00
9. klassid  12.00 – 15.00

Töövihikud saavad õpilased oma klassijuhataja käest.

Gümnaasiumi õpilastele laenutatakse õpikuid gümnaasiumimaja III korruse õpikulaost

reedel, 1.septembril 9.00-15.00

Töövihikud saab kätte klassijuhataja käest maksekorralduse ettenäitamisel.

Töövihikute raha tuleb eelnevalt kanda Saku Vallavalitsuse arvele: EE862200001120079664

Seletusse palun märkida: töövihikud, õpilase nimi ja klass.

Töövihikute hinnad algaval õppeaastal on:

                   10. klass  34,72   (5 töövihikut)

                   11. klass  26,92   (3 töövihikut)