Keeltenädal Saku Gümnaasiumi põhikoolimajas.

Inglise keele päeval toimus qr-koodide jaht ja kahoot Inglise keelt kõnelevate maade kohta.

Saksa keele päeval said 6ndas klassis ühe aasta keelt õppinud õpilased teha 5ndates klassides saksa keele õppesuuna valinud õpilastele saksa keeles ettekandeid.

Vene keele päeval toimus tundides vene teejoomiskultuuri tutvustamine.

Reedel liiguti maastikul Turfhunt äppi kasutades ja erinevates keeltes küsimustele vastates. 

Suur tänu keeltenädala organiseerijatele ja selle läbi viinud õpetajatele! Oli sisukas ja mõnus vaheldus, millesse oli läbimõeldult lisatud ka õuesõppe elemendid ja liikumine.