Kandideerimine Saku Gümnaasiumi 10. klassi

Registreerimine Saku Gümnaasiumi 10. klassi sisseastumiseks vajaliku sisseastumistesti sooritamiseks toimub vahemikus 01.02.2022-01.03.2022. Saku Gümnaasiumi 9. klasside õpilaste registreerimine käib Stuudiumi kaudu. Teiste koolide 9. klasside õpilaste registreerimiseks tuleb lapsevanemal täita ja allkirjastada teatis ning saata see õppejuht Merike Toompärgile e-posti aadressile merike.toomperg@saku.edu.ee. Sisseastumistestide läbiviimise kord on leitav kooli veebilehelt Vastuvõtt 10. klassi.

Sisseastumistesti sooritamiseks registreerunud õpilased on oodatud Saku Gümnaasiumiga tutvuma lahtiste uste päeval, mis toimub reedel, 4. märtsil kell 09.00-12.00. Päeva raames on võimalik osaleda erinevates töötubades ja kogeda nii õppimise kui ühistegevuste poolt.

Sisseastumistest 2022/23 õppeaastaks Saku Gümnaasiumi 10. klassi kandideerijatele toimub laupäeval, 26. märtsil algusega kell 12:00 gümnaasiumi õppehoones (Teaduse 1).

Huvi korral vaata lähemalt 2022/23 õppeaastal alustava Saku Gümnaasiumi 47. lennu õppeplaani ja moodulite lühitutvustusi.

Vaata ka ringkäiku Saku Gümnaasiumis meie oma ägedate noortega, kes näitavad koolimaja ja räägivad elust gümnaasiumis.