Kaks esikohta Harjumaa kunstiolümpiaadilt

18. veebruaril 2023 toimus Jüri Gümnaasiumis Harjumaa kunstiolümpiaad.

Saku Gümnaasiumi õpilased IRIS VÜHNER (9.d klass) ja MARTIN VILLEM VÜHNER (11g-3) saavutasid mõlemad oma vanusegrupis 1. KOHA.

Mõlemad õpilased osalevad ka vabariiklikul kunstiolümpiaadil 6. mail 2023.

Olümpiaad oli kolmeosaline,  tööjuhend järgmine:

  • Esimene osa – Teadmiste-küsimused sisaldavad kunstimõisteid, teadmisi proportsiooni-, perspektiivi- ja värvusõpetusest, eesti ja maailma kunstikultuurist baroki ja rokokoo perioodil ja kaasajal, meedias kajastatud kunstisündmustest ja antud aasta teemast „Liikumine“. Õpilaselt eeldatakse kunstnike loomingu ja kunstimõistete tundmist, õigete seoste loomist, funktsionaalse lugemise ja kunstilise kujutamise oskust. Aega vastamiseks 1 tund.
  • Teine osa – Oskuste praktilise ülesande töö teostatakse lähtuvalt antud teemast, vastavalt tehnilistele nõuetele ja selleks vajalikke kunstivahendeid kasutades. Aega töö teostamiseks  on 2 tundi. Õpilaselt eeldatakse kunstitehnikate tundmist ja erinevate kunstivahendite kasutamisoskust, joonistamis-, maalimis-, kujundamisoskust kompositsiooni või disainiülesande lahendamiseks. Hinnatakse: loomingulist ja isikupärast teemalahendust, kompositsiooni ja kunstitöö teostamise korrektsust.
  • Kolmas osa – Omaloominguline kunstitöö (kodus teostatud osaleja vahenditega).

Põhikooli III kooliastme teema: “Kuninglik mina!” ehk minu rokokoo stiilis A3 autoportree. Tehnika: joonistus või maal, kromaatiline. Hindamine: Autoportreel on tuntavad rokokoostiili tunnusjooned: kujutatud parukaid, peakatteid, rõivastiili ja kätte esemeid, mis täna seostuvad külluslikkuse või iluga. Töö võib olla portree või poolfiguur (võivad paista ülakeha ja käed). Töö on värviline. Hinnatakse loomingulise töö originaalsust, keha ja näo proportsioone, tehnilist võimekust, koloriiti, kompositsiooni.

Gümnaasiumi teema: “Raamike, raamike seina peal, kes on kauneim kogu maal?” – A3 suuruse pildi baroklik pildiraam. Tehnika: ruumiline kuni 5 cm paksune madalreljeef, kasutada võib paberit, kartongi, plastiliini, savi jms ruumilise töö tegemise vahendeid. Raami kattevärv on vaba. Raamil on riputamiseks ette nähtud kinnitusaasad. Formaat: Raam on seest tühi, aga võimaldab A3 suuruses pildi sisse asetamist, raami välisserva mõõdud on vabad. Hindamine: Eeskujuks baroksed pildiraamid ja nende peal asuvad korduvad ornamendid. Hinnatakse elementide dünaamilisust, kaasaegsust, loomingulise töö originaalsust, tehnilist võimekust, kompositsiooni ja terviklikkust.

ÕNNITLEN IRIST JA MARTIN VILLEMIT!

Juhendaja

Eda Piisang