Inglise keele nädal 02.-05. mai 2023

Inglise keele nädal on Saku Gümnaasiumi iga-aastane üritus, mis on suunatud inglise keele õppimise olulisuse propageerimisele ja õpilaste keeleoskuse parandamisele läbi erinevate lõbusate ja kaasahaaravate tegevuste. Mai esimesel nädalal tähistasime inglise keele nädalat ainulaadsel ja põneval viisil, mis jättis nii õpetajatele kui ka õpilastele saavutustunde.

Nädal sai alguse esimesel päeval inglisekeelse etteütlusega. Õpilased kirjutasid õpetajate dikteeritud teksti, mis pani proovile nende inglise keele kuulamis- ja kirjutamisoskuse. Parimad etteütluse kirjutanud õpilased said muljetavaldava kirjutamisoskuse eest diplomid ja šokolaadimedalid.

Liikumisaasta puhul järgnes etteütlusele õuetegevuste päev. Teisel päeval toimusid tunnid õues ja õpilastele anti aardekaart, mis juhatas nad kooli ümber erinevatesse punktidesse. Igas punktis ootas õpilasi õpetaja, kes andis erineva inglise keele või grammatikaga seotud ülesandeid. Need ülesanded hõlmasid nii anagrammidest loomade ja lindude leidmist, Inglismaaga seotud piltmõistatuste kokkupanemist, eessõnade järgi seiklusrajal liikumist kui ka muid keelemänge, mis panid proovile õpilaste keeleoskuse. Aardekaardi täitmine polnud alati lihtne, kuid kõik ülesandeid edukalt sooritanud õpilasi premeeriti kommidega. Täname suurepärase koostöö ja initsiatiivi eest kommijagamise punktis olnud administraatoreid Eha ja Ruthi.

Inglise keele nädala raames proovisime ka ainulaadset viisi ebareeglipäraste tegusõnade kordamiseks. Paigutasime trepiastmetele ebareeglipäraste tegusõnade kolm põhivormi. See loov lähenemine ebareeglipäraste tegusõnade kordamiseks oleks võimaldanud õpilastel harjutada neid olulisi grammatilisi struktuure visuaalselt stimuleerival ja interaktiivsel viisil. Kahjuks liim ei pidanud suurele rahvaste liikumisele trepil vastu ning esimese päeva lõpuks olid need treppidelt maha pudenenud. Samas oleme veendunud, et ebareeglipäraste tegusõnade kaasamisega oma igapäevakeskkonda suudaks kool muuta õppimise orgaanilisemaks ja vähem tuupimiseks. Õpilased saaksid trepist üles ja alla kõndides tegusõnu harjutada, tugevdades sellega klassiruumi tegevustest saadud teadmisi.

Üldiselt oli inglise keele nädal väga edukas, nii õpilased kui ka õpetajad osalesid tegevustes aktiivselt. Ühendades traditsioonilised klassiruumiharjutused lõbusate õuetegevustega, suutis kool muuta keeleõppe oma õpilastele nauditavamaks. Me usume, et sellised üritused aitavad oluliselt edendada keeleõppe tähtsust ja julgustavad õpilasi oma keeleoskust jätkuvalt parandama. Muutes inglise keele nädala meeldejäävaks kogemuseks, suudame sisendada oma õpilastesse armastust keeleõppe vastu, mis on neile kasulik kogu elu.