Gümnaasiumiastme geograafiaolümpiaadi koolivooru tulemused

2. novembril võtsid gümnasistid mõõtu oma geograafia-alastes teadmistes, aga ka infootsimise ja selle tõlgendamise ning analüüsimise oskustes. Noortel tuli vastuseid leida nii ühiskonna- kui ka loodusgeograafia küsimustele alates parvlaev Estonia vraki asukoha koordinaatidest kuni Covid-pandeemia mõjuni transpordile. Suureks eeliseks oli kindlasti ka lai silmaring.

10.klasside arvestuses:
I koht Inger Uutsalu G10-1
II koht Eneli Tender G10-1
III Koht Eliise Rood G10-3

11.klassi arvestuses:
I koht Sten Tänavsuu G11-1
II koht Mihkel Rohtla G11-1
III koht Triin Trampärk G11-1

12. klasside arvestuses:
I koht Paul Kang G12-3
II koht Elisabeth Hinno G12-3
III koht Anni Fingling G12-3

Kiitus kõigile osalejatele! Meie parimad saavad juba sõbrapäeva paiku rinda pista Harjumaa geograafiahuviliste koolinoortega.