Geograafianädal 15.-19.11: GIS-PÄEVA tähistamine

Selle õppeaasta geograafianädala avas esmaspäeval, 15.11 7.-9.klasside georaafiaolümpiaadi koolivoor, kus osales kokku 29 õpilast. Gümnaasiumiastmes lahendasid koolivooru küsimusi suurimad geograafiahuvilised juba paar nädalat tagasi, kokku samuti 29 gümnasisti.

Lisaks ainevõistlusele, said 8. klasside õpilased kuulata geograafiatundides TÜ geograafiaosakonna videoloenguid “Kaart kui infoallikas” ja “Kuidas saada teada, kes külastavad Eestit” ning 9. klasside õpilased “Mobiiltelefoni andmestikuga koroonaviiruse vastu” ja “Kus erinevad rahvusrühmad liiguvad”.
Klassides lahendati töörühmadena ka erinevate aastate geograafiaolümpiaadi ülesandeid ja mängiti kaasahaaravat lauamängu “GEOPOL”

Gümnaasiumiastmes toimusid 18.11 Tartu Ülikooli 3D-modelleerimise töötoad 12.klasside ja geoinformaatika kursuse õpilastele. Lisaks said mooduli “Tehnoloogia ja tehnika” õpilased osaleda tunni raames minikonverentsil, kus vaadati eelnevate aastate GIS-päeva konvenrentsil tutvustatud ruumiandmetel ja analüüsil põhinevaid õpilasuurimistöid.

Pildil on TÜ 3D-modelleerimise töötoas valminud Tallinna kesklinna mudel.

Geograafiaõpetajad Ele Toom ja Kersti Vissov