Füüsikaolümpiaadi piirkonnavooru tulemused

Saku Gümnaasiumist osales sellel aastal füüsikaolümpiaadi piirkonnavoorus 11 õpilast.

Gümnaasiumi arvestuses oli 20 õpilase hulgas paremuselt teine meie kooli 11. klassi õpilane Rauno Viil, 3. koha sai abiturient Nikolai Ovtšinnikov ja neljandaks tuli Diandra Tubli 10. klassist (omas klassis 2. koht). Põhikoolis saavutasid omas klassis parimad tulemused kaheksandikud Hendrik Pärli (3. koht) ja Janell Lohk (4. koht).

Kontaktide vähendamiseks toimus Harjumaa füüsikaolümpiaad sellel aastal paralleelselt kahes grupis Viimsis ja Sakus. Õpilased olid hajutatatud ja kandsid maske. Võistlejate arv oli sellel aastal tagasihoidlikum – 47 õpilast 9-st Harjumaa koolist. Neist 27 olid põhikooliõpilased ja 20 gümnasistid. 5 tunni jooksul tuli otsida lahendusi kümnele arvutus- ja kahele katseülesandele. Esimest korda said isolatsioonis viibivad õpilased osaleda olümpiaadil distantsilt lahendades ülesandeid eksmikomisjoni valvsa pilgu all veebikaamerate ees.

Kuna lahendati ka kodus, siis selle aasta praktilistes töödes oli ülesandeid, mida sai sooritada väga lihtsate vahenditega. Põhikoolis tuli A4 paberi ja joonlaua abil leida 20-sendise euromündi massi ning gümnaasiumis kolme A4 paberiga hõõrdetegur paberite vahel. Põhikooli lahenduses tuli kasutada volditud paberit kangina ja gümnaasiumi lahenduskäik eeldas paberist volditud “kelgu” libisemise uurimist teistest paberitest loodud kaldpinnal.