Euroopa keeltepäev – 11G-3 ja 3C ühistund

26. septembril tähistatakse Euroopa keeltepäeva, mis on alguse saanud juba 2001 aastast. Keeltepäeva raames külastasid Saku Gümnaasiumi 11G-3 õpilased 3C klassi ning viisid läbi õpilaselt õpilasele õppevormis ühistunni.

Kohtumise eesmärgiks oli suurendada teadlikkust Euroopa kultuurilisest ja keelelisest mitmekesisusest ning avardada õpilaste maailmapilti.

Ühistööna valmis plakat Euroopa Liidu liikmesriikide lippude ning põnevate faktidega. Koostoimetamine jäädvustati ka videole.